Dla stażystów/stypendystów

Oferujemy dobre warunki do pogłębiania wiedzy z zakresu hydrobiologii, paleolimnologii, toksykologii wód powierzchniowych, i rybactwa. Podejmowane w Katedrze badania mogą mieć charakter zarówno opisowy jak i eksperymentalny. Dysponujemy dobrze wyposażonymi laboratoriami oraz zapleczem socjalnym. Kilkaset metrów od naszego budynku, w hotelu uczelnianym, można zarezerwować niedrogie noclegi. W odległości 50 km, nad jez. Piaseczo na Poj. łęczyńsko-Włodawskim, znajduje się stacja terenowa Katedry, w oparciu o którą można prowadzić badania dobowe. Stacja wyposażona jest w podstawowy sprzęt laboratoryjny, aparaty do pobierania prób oraz łodzie. W sezonie działa stołówka.

Nasi pracownicy, mający bogate doświadczenie we współpracy z wieloma ośrodkami w kraju i poza nim (patrz współpraca z zagranicą), chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Oprócz wysokich kwalifikacji oferujemy też przyjazną atmosferę. Gościliśmy u siebie stypendystów, bądź też naukowców przyjeżdżających na konsultacje m.in. z W. Brytanii, Hiszpanii, Węgier, łotwy i Rosji.