Stacja badawcza

Początki funkcjonowania Hydrobiologicznej Stacji Dydaktyczno-Badawczej im. Alfreda Lityńskiego sięgają 1970 roku. Alfred Lityński (1880-1945) Zakupiony w tym czasie niewielki garaż (tzw. "blaszak"), usytuowany nad Jeziorem Piaseczno (Pojezierze łęczyńsko-Włodawskie, wieś Rozpłucie), na prywatnym, przyległym do Ośrodka Wypoczynkowego Akademii Rolniczej w Lublinie terenie, służył jako pracownia naukowo-badawcza i hangar na łodzie.

Domek na terenie stacji

W latach następnych (po 1970 roku), już na terenie należącym do Akademii Rolniczej zakupiono i wybudowano drewniany domek (2- osobowy pokój + kuchnia), wymurowano pawilon przeznaczony na pracownię chemiczną i biologiczną oraz obszerny hangar na sprzęt pływający i badawczy. W latach 80-tych laboratoria te zostały wyposażone w niezbędną aparaturę optyczną i pomiarowo-kontrolną oraz w sprzęt laboratoryjny.

W 2018 roku w ramach projektu ''Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Saliceae w siedliskach torfowiskowych'' powstała stacja aklimatyzacji roślin.

Stacja aklimatyzacji roślin Stacja aklimatyzacji roslin

W Stacji prowadzone są terenowe badania naukowe, praktyki dyplomowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu biologii i ekologii wód i torfowisk, ichtiobiologii i rybactwa, geologii, geomorfologii i ochrony gleb, głównie dla studentów kierunków Biologia oraz Ochrona Środowiska (w tym funkcjonującej na kierunku specjalizacji Zarządzanie Zasobami Wód i Torfowisk).

Stacja dysponuje możliwością przenocowania kilku osób. Latem można korzystać ze zbiorowego żywienia. Aktualna nazwa Hydrobiologiczna Stacja Dydaktyczno-Badawcza im. Alfreda Lityńskiego została nadana na podstawie Zarządzenia Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie z dnia 27 lipca 2000 r.