Pracownicy Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Dr hab. Tomasz Mieczan

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan - Kierownik Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, profesor nauk biologicznych, specjalność: hydrobiologia, mikrobiologia, protistologia, ochrona przyrody, ochrona środowiska.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia mikroorganizmów wodnych: bakterii, ameb skorupkowych i orzęsków. Funkcjonowanie mikrobiologicznych sieci troficznych w różnych typach siedlisk hydrogenicznych, głównie w ekosystemach jeziornych, torfowiskowych i zbiornikach retencyjnych. Rekultywacja wód. Biologia polarna.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 305 lub 0-81 461 00 61, wewn. 304 - sekretariat

e-mail: tomasz.mieczan@up.lublin.pl

Dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog

Dr hab. Andrzej Demetraki-Paleolog, doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność: hydrobiologia.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia zooplanktonu.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 307

e-mail: daga@pro.onet.pl

Dr hab Małgorzata Adamczuk

Dr hab. Małgorzata Adamczuk, prof. uczelni, doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia Crustacea.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 316

e-mail: malgorzata.adamczuk@up.lublin.pl

Dr hab. Jacek Rechulicz

Dr hab. Jacek Rechulicz, doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia ichtiofauny, biologia inwazyjnych gatunków hydrobiontow, wpływ regulacji rzek na biocenozy wodne, restytucja zagrożonych gatunków ichtiofauny, zasobność ekosystemów wodnych w pokarm dla ryb.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 309

e-mail: jacek.rechulicz@up.lublin.pl

Dr Wojciech Płaska

Dr Wojciech Płaska, doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność: hydrobiologia, zoologia.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia pleustonu i neustonu, troficzne zależności w ekosystemach wodnych.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 309

e-mail: wojciech.plaska@up.lublin.pl

Dr Anna Kaczorowska

Dr Anna Kaczorowska, doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność: hydrobiologia, paleolimnologia; mgr inż. ochrony środowiska, spec. w zakresie psychologii komunikacji społecznej; spec. w zakresie public relations; certyfikowany tutor, licencjonowany coach; autorka eco coachingu.

Zainteresowania naukowe: pokrywają się z interdyscyplinarnym wykształceniem

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 319, kom 605 379 446

e-mail: anna.k.kaczorowska@gmail.comPracownicy inżynieryjno-techniczni

dr Beata Zuraw

Dr Beata Żuraw

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 304

e-mail: beata.zuraw@up.lublin.pl

Dr Michał Nied¼wiecki

Dr Michał Nied¼wiecki, doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia torfowisk, chemia wody i osadów dennych.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 313

e-mail: michal.niedzwiecki@up.lublin.plZakład Hydrobotaniki

Prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska

Prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska - Kierownik Zakładu Hydrobotaniki, profesor nauk przyrodniczych w dyscyplinie biologia, specjalność: ekofizjologia, ekologia, ekotoksykologia, fykologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, hydrobiologia.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia fitoplanktonu, toksykologiczne aspekty funkcjonowania ekosystemów wodnych.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 306

e-mail: barbara.pawlik@up.lublin.pl

Dr hab. Wojciech Pęczuła

Dr hab. Wojciech Pęczuła, prof. uczelni, doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia, specjalność: hydrobiologia, ochrona środowiska.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia planktonu, interakcje troficzne w ekosystemach wodnych, eutrofizacja i rekultywacja zbiorników wodnych, funkcjonowanie jezior humusowych, hydrologia i gospodarka wodna.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 311

e-mail: wojciech.peczula@up.lublin.pl

Dr inż. Magdalena Pogorzelec

Dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni, doktor habilitowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Zainteresowania naukowe: ekologia roślin i ekosystemów mokradłowych, ochrona przyrody, genetyka populacyjna, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 308

e-mail: magdalena.pogorzelec@up.lublin.pl

Dr hab. Adam Bownik

Dr hab. Adam Bownik, prof. uczelni doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Zainteresowania naukowe: : Fizjologia porównawcza zwierząt. Wpływ czynników środowiskowych na behawior, parametry fizjologiczne i biochemiczne bezkręgowców i kręgowców. Toksykologia in vitro.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 307

e-mail: adam.bownik@up.lublin.pl

Dr inż Magdalena Toporowska

Dr inż Magdalena Toporowska, doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność: hydrobiologia.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia fitoplanktonu, fitoperyfitonu i fitobentosu, toksykologiczne aspekty funkcjonowania ekosystemów wodnych.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 309

e-mail: magdalena.toporowska@up.lublin.plZakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

Dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk

Dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, Kierownik Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność: hydrobiologia, ochrona przyrody, ochrona środowiska.

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia fauny naroślinnej i zoobentosu, troficzne zależności w ekosystemach wodnych, zasobność ekosystemów wodnych w pokarm dla ryb.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 310

e-mail: monika.kukuryk@up.lublin.pl

Dr Beata Ferencz

Dr Beata Ferencz, doktor nauk o Ziemi

Zainteresowania naukowe: hydrologia, hydrogeochemia, limnologia.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 317

e-mail: beata.ferencz@up.lublin.pl

Dr Joanna Sender

Dr Joanna Sender, doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Zainteresowania naukowe: hydrobotanika, biologia i ekologia wybranych gatunków wodnych roślin naczyniowych, ekologia ekosystemów hydrogenicznych, ochrona przyrody, rewitalizacja ekosystemów wodnych, waloryzacja i kształtowanie obszarów hydrogenicznych .

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 323

e-mail: joanna.sender@up.lublin.pl

Dr inż. Barbara Sowińska-Świerkosz

Dr hab. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni, doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Zainteresowania naukowe: ekologia krajobrazu, architektura krajobrazu, ochrona dziedzictwa kulturowego.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 320

e-mail: barbara.sowinska@wp.plPracownicy inżynieryjno-techniczni Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

Mgr inż. Monika żybura

Mgr inż. Monika żybura, starszy technik

Zainteresowania naukowe: architektura krajobrazu, ochrona przyrody, ekologia krajobrazu.

Kontakt: 0-81 461 00 61, wewn. 318

e-mail: monika.zybura@up.lublin.pl