Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2006-1993

  2006

 1. Chmielewski T.J., Mieczan T., Topyła M., Zmysłowska J. 2006. Wskaźniki antropogenicznego obciążenia środowiska zlewni 20 jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i ich znaczenie dla zarządzania zasobami przyrody. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu. 19: 126-135.

 2. Gorzel M., Kornijów R. 2006. The response of zoobenthos to "natural channelization" of a small river. Ecohydrology & Hydrobiology 7: 261-272.

 3. Górniak A., Wiśniewolski W., Kornijów R. 2006. Założenia i realizacja programu rekultywacji zbiornika Siemianówka, [W:] Górniak A. (red.) Ekosystem zbiornika Siemianówka w latach 1990-2004 i jego rekultywacja. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok. 119-124.

 4. Hutorowicz A., Szeląg-Wasilewska E., Grabowska M., Owsianny P., Pęczuła W., Luścińska M. 2006. Występowanie Gonyostomum semen (Raphidophyceae) w Polsce - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 13 : 399- 409.

 5. Kolejko M., Wolnicki J., Radwan S., Demetraki-Paleolog A. 2006. Meristic and biometric features of lake minnow Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) in a small peat excavation (Polesie Lubelskie Region). Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 3: 71-75

 6. Kowalska G. 2006. Eggplant (Solanum melongena L.) flowering and fruiting dynamics depending on pistil type as well as way of pollination and flower hormonization. Folia Horticulturae Ann. 18/1, 2006, 17-29.

 7. Kornijów R., Halkiewicz A. 2006. Uwarunkowania zaburzeń sekwencji odkładania osadów dennych w płytkich jeziorach poleskich w kontekście ich przydatności do badań paleoekologicznych. Studia Limnologia et Telmatologica 1: 83-86.

 8. Kornijów R.,Płaska W., Rechulicz J., Pęczuła W., Demetraki-Paleolog A., Stępień B. 2006. Badania hydrobiologiczne i ichtiobiologiczne jeziora Miejskie. [W:] Chmielewski T. J. (red.) 2006. Poprawa stanu ekologicznego i optymalizacja wykorzystania turystycznego zlewni zespołu jezior Miejskie i Kleszczów w gminie Ostrów Lubelski jako rozwiązanie pilotaSowe do wdraSania na obszarach pojeziernych Euroregionu Bug. Gmina Ostrów Lubelski, Tow. Ziemi Ostrowa Lubelskiego. Ostrów Lubelski, 16-17.

 9. Mieczan T. 2006. Studies on the colonization and succession patterns of periphytic ciliates communities on natural and artificial substrata in two lakes of different trophic status. Polish J. Environ. Stud., 15/5d: 557-561.

 10. Mieczan T. 2006. Species diversity of protozoa (Rhizopoda, Ciliata) on mosses of Sphagnum genus in restoration area of the Poleski National Park. Acta Agroph., 7 (2): 453-459.

 11. Pęczuła W., Mencfel R. Baryła K. 2006. Preliminary limnological characteristics of reservoirs on reclaimed waste heap of sulphur mine "Machów" (SE Poland). Archives of Environmental Protection, 32: 15-24.

 12. Płaska W. 2006. Międzynarodowa konferencja naukowa "Problemy wzbogacania i ochrony różnorodności biologicznej obszarów wodno - torfowiskowych - renaturalizacja, rekultywacja, restytucja, reintrodukcja". Janów Lubelski, 23-24 IX 2005 r. Wiadomości Hydrobiologiczne, Biuletyn PTH, red. E. Pieczyński i J.I. Rybak. Tom LII 2006 Zesz. 2. 108-109.

 13. Radwan S., Demetraki-Paleolog A., Wojciechowska W. 2006. The relationships between planktonic rotifers and phytoplankton in lakes of different trophic status in Polesie Region (Eastern Poland). Verh. Internat. Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 0000-0000.

 14. Radwan S., Michalczyk Z., Sender J., Adamczuk M., Solis M., Girsztowtt Z., Stępień B., Demetraki-Paleolog A., Popiołek B., Mieczan T. 2006. Zalew Zemborzycki. Struktura ekologiczna, antropogeniczne zagrożenia i ochrona. Monografia przyrodnicza. Wyd. AR Lublin, ss. 99.

 15. Radwan S., Sender J., Demetraki-Paleolog A., Stępień B. 2006. Biocenotic structure in the restarated water ecosystem of "Piskory" reserve. Acta Agrophysica, 133: 467-475.

 16. Rechulicz J. 2006. Effectiveness of fishing in shallow lakes using different methods. Acta Sci. Polonorum, Piscaria, 5 (2), 2006: 59 - 68.

 17. Rechulicz J., Skupińska E., Skupiński K. 2006. Efekty stosowania paszy przemysłowej i tradycyjnej w Sywieniu dwuletnich karpi. Komunikaty rybackie, 5, 2006: 20 - 23.

 18. Tarkowska-Kukuryk M. 2006. Water soldier Stratiotes aloides. (Hydrocharitaceae) as a substratum for macroinvertebrates in a shallow eutrophic lake. Pol. J. Ecol. 54 (3): 441-451.

 19. Tarkowska-Kukuryk M. 2006. Macroinvertebrates associated with Phragmites communis Trin. (Gramineae) a comparative study between macrophyte dominated and phytoplankton dominated lake. Polish Journal of Environmental Studies vol. 15, No. 5D, Part II: 592-596.

 20. 2005

 21. Chmielewski T. J., Lorens B., Radwan S. 2005. Effects of wetland restoration in various ecological conditions and with a different scale of anthropogenic degradation: the case of CE Poland. TEKA Commission of Protection and Formation of Natural Environment, 2: 5-21.

 22. Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu. Poleski Park Narodowy,. Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 1-206.

 23. Chmielewski T. J. 2005. Zadania światowej sieci rezerwatów biosfery (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 5-7.

 24. Chmielewski T. J. 2005. Zarys struktury ekologicznej zachodniej części Polesia (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 8-11.

 25. Chmielewski T. J., Holuk J., Sielewicz B. 2005. Historia starań o utworzenie rezerwatu biosfery na pograniczu Polski, Ukrainy i Białorusi (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 12-19

 26. Chmielewski T. J. 2005. Ogólna charakterystyka Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 20-28.

 27. Chmielewski T. J. 2005. Zagospodarowanie przestrzenne Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" i jego otoczenia (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 105-109.

 28. Chmielewski T. J., Sielewicz B. 2005. Ochrona przyrody w polskiej części Polesia Zachodniego (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 110-113.

 29. Chmielewski T. J. 2005. Realizacja zadań Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" w latach 2002-2005 (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 114-117.

 30. Chmielewski T. J. 2005. Perspektywy odnawiania zasobów przyrody i zrównoważonego rozwoju regionu (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 118-120.

 31. Demetraki-Paleolog A. 2005. Qualitative and quantitative composition of planktonic Rotifers in Zemborzyckie Reservoir. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 2: 115-121.

 32. Dziedzic R., Kowalik W., Mieczan T. 2005. Fauna Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 81-93.

 33. Halkiewicz A. 2005. Subfossil remains of Chironomidae from two shallow lakes representing extreme alternative states. Studia Quaternaria, 22: 45-49.

 34. Kornijów R., Vakkilainen K., Horppila J., Luokkanejn E., Kairesalo T. 2005. Impacts of a submerged plant (Elodea canadensis) on interactions between roach (Rutilus rutilus) and its invertebrate communities in a lake littoral zone. Freshwater Biology, 50: 262-276.

 35. Smal H., Kornijów R., Ligęza S. 2005. The effect of catchment on water quality and eutrophication risk of five shallow lakes (Polesie region, Eastern Poland). Pol. J. Ecol., 53: 313-327.

 36. Gyllstrom M., Hansson L.-A., Jeppesen E., Garcia-Criado F., Gross E., Irvine K., Kairesalo T., Kornijów R., Miracle M.R., Nykanen M., Noges T., Romo S., Stephen D., Van Donk E., Moss B. 2005. The role of climate in shaping zooplankton communities of shallow lakes. Limnology and Oceanography, 50: 2008-2011.

 37. Kornijów R., Pęczuła W. 2005. Ecosystem of a small and shallow lake suffering from cyanobacterial blooms - hypertrophic, phytoplankton dominated or both? Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 1015-1019.

 38. Kowalska G. 2005. The effect of seedling production method on plant characteristics, yield and quality of fruits of three cultivars of eggplant grown in plastic tunnel. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Horticulture, 8: http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art-36.html.

 39. Kowalski R., Kowalska G. 2005. Phenolic acid contents in fruits of aubergine (Solanum melongena L.). Pol. J. Food Sci. Nutr., 14/55, no 1: 37-42.

 40. Mieczan T. 2005. Periphytic ciliates in littoral zone of three lakes of different trophic status. Pol. J. Ecol., 53: 105-111.

 41. Mieczan T., Radwan S. 2005. Horizontal distribution of periphytic ciliates in littoral zone of trophically different lakes. Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 627-630.

 42. Mieczan T. 2005. Planktonic ciliates in depression reservoirs created as a result of the ground subsidence (Polesie Lubelskie, eastern Poland). Electronic Journal of Agricultural Universities. Biology, 8: http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art- 27.html.

 43. Mieczan T. 2005. Planktonic ciliates communities in land-water ecotones in two eutrophic lakes. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 2: 102-107.

 44. Radwan S., Gliński J., Płaska W. 2005. Some forms of enrichment and preservation of wetlands biodiversity. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 2: 37-42.

 45. Radwan S., Płaska W. 2005. Zasady ochrony ekosystemów wodno-torfowiskowych w świetle Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. [W:] Chmielewski T. J. red. 2005 - 15 lat Poleskiego Parku Narodowego. Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW Warszawa, Poleski Park Narodowy. Warszawa-LublinUrszulin: 135-140.

 46. 2004

 47. Gorzel M., Kornijów R. 2004. Biologiczne metody oceny jakości wód rzecznych. Kosmos, 53: 183-191.

 48. Mieczan T. 2004. Seasonal changes quality and quantity structure of periphytic ciliates in trophically different lakes. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, I: 146-151.

 49. Paleolog A. 2004. Planktonic rotifers diversity in selected rivers of Vistula, Wieprz and San drainage-basins. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, I: 44-50.

 50. Radwan S., Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M. 2004. Biodiversity of water and peat-bog ecosystems in Poland: research methods, organization levels, enrichment and protection. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, I: 5-20.

 51. Rechulicz J., Gorzel M., Kornijów R. 2004. Impact of chanelization of a small lowland river on biodiversity of fish communities. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, I: 184-189.

 52. Sender J. 2004. Diversity of macrophytes in the Łęczyńsko-Włodawskie Lake Distrct. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, I: 190- 194.

 53. Tarkowska-Kukuryk M. 2004. Zoobenthos of six lakes of Polesie Lubelskie region (Eastern Poland). Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, I: 274-282.

 54. 2003

 55. Adamczuk M. 2003. Diel vertical distribution of Cladocera in mesotrophic lake Piaseczno and its causes. Acta Agrophysica, 88: 361-368.

 56. Bielińska E. J., Smal H., Misztal M., Ligęza S. 2003. Aktywność enzymatyczna w glebach strefy przybrzeżnej jezior Piaseczno, Łukie i Moszne. Acta Agrophysica, 88: 369-375.

 57. Bojar W. 2003. Sezonowe zmiany zawartości metali ciężkich w wodach wybranych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Acta Agrophysica, 88: 377-384.

 58. de Eyto E, Irvine K, Garcia-Criado F., Gyllström M, Jeppensen E., Kornijów R., Miracle R. M., Nykanen M, Bareiss C., Cerbin S., Salujoe J., Franken R., Stephens D., Moss B. 2003. The distribution of chydorids (Branchiopoda, Anomopoda) in European shallow lakes and its application to ecological quality monitoring. Archiv fur Hydrobiologie, 156: 181-202.

 59. Demetraki-Paleolog A. 2003. Kształtowanie się liczebności i biomasy wrotków (Rotatoria) w sześciu płytkich jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Acta Agrophysica, 88: 385-393.

 60. Kolejko M. 2003. Struktura wiekowa i tempo wzrostu karasia srebrzystego i karasia pospolitego w dwóch zróżnicowanych troficznie jeziorach Poleskiego Parku Narodowego. Acta Agrophysica, 88: 459-463.

 61. Kornijów R. 2003. Rola makrozoobentosu w funkcjonowaniu jezior: stan wiedzy i potrzeby dalszych badań. Idee ekologiczne, 15, Ser. Szkice nr 8: 15-23.

 62. Kornijów R. 2003. Wpływ rybactwa i wędkarstwa na różnorodność biologiczną ekosystemów wodnych. [W:] Andrzejewski R., Weigle A. (red.). RóSnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa: 211-216.

 63. Kornijów R., Radwan S., Tarkowska-Kukuryk M., Kahlan G. 2003. Zoobenthos of ecotonal zones in several lakes of different trophic status (the region Polesie Lubelskie, Eastern Poland). Pol. J. Ecol., LI: 237-246.

 64. Kornijów R., Rechulicz J., Halkiewicz A. 2003. Brown bullhead (Ictalurus nebulosus) in ichthyofauna of several Polesie lakes differing in trophic status. Acta Scientiarum Polonorum. Piscaria 2 (1) 2003: 131-140.

 65. Ligęza S., Smal H., Misztal M. 2003. Zmienność wybranych parametrów fizykochemicznych wód gruntowych torfowiska i przyległego litoralu jeziora Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Acta Agrophysica, 88: 465-470.

 66. Mieczan T. 2003. Dynamika sezonowych zmian peryfitonowych orzęsków (Ciliata) w eutroficznym jeziorze Rotcze. Acta Agrophysica, 88: 471-477.

 67. Mieczan T. 2003. Preliminary study on planktonic ciliates in slightly eutrophic lake Uściwierz. Acta Agrophysica, 88: 479-484.

 68. Misztal M., Smal H., Ligęza S., Dymińska-Wydra P. 2003. Influence of land-lake ecotone on mineral and organic compounds in groundwater and lake water. Pol. J. Ecol., LI: 129-136.

 69. Moss B., Stephen D., Alvarez C., Becares E., van de Bund W., van Donk E., de Eyto E., Feldmann T., Fernández–Aláez F., Fernández–Aláez M, Franken R.J.M., García– Criado F, Gross E, Gyllstrom M, Hansson L–A., Irvine K., Järvalt A., Jenssen J–P, Jeppesen E, Kairesalo T., Kornijów R, Krause T, Künnap H., Laas A, Lill E., Lorens B., Luup H, Miracle M.R., Noges P., Noges T., Nykannen M., Ott I., Peeters E.T.H.M., Pęczuła W., Phillips G., Romo S., Salujoe J., Scheffer M., Siewertsen K., Smal H., Tesch C, Timm H, Tuvikene L., Tonno I., Vakilainnen K., Virro T. 2003. The determination of ecological quality in shallow lakes – a tested expert system (ECOFRAME) for implementation of the European Water Framework Directive. Aquatic Conservation, 13: 507-549.

 70. Noges P., Becares E., van de Bund W., Collings S., Garcia–Criado F., de Eyto E., Jeppesen E., Gyllström M., Kornijów R., Ligęza S., Moss B., Niges T., Nykänen M., Smal H., Tesch C., Timm H., Stephen D. 2003. Factor controlling hydrochemical and trophic state variables in 86 shallow lakes in Europe. Hydrobiologia, 506-509: 51-58.

 71. Płaska W. 2003. Pluskwiaki wodne (Heteroptera aquatica) jako wskaźniki stanu ekologicznego wód płynących (badania wstępne). Acta Agrophysica, 88: 493-499.

 72. Radwan S. (red). 2003. Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego. Acta Agrophysica, 91: ss. 247.

 73. Radwan S. 2003. Środowisko przyrodnicze w obszarach wiejskich: stan, zagrożenia, ochrona. Acta Agrophysica, 86: 5-30.

 74. Radwan S., Bielańska-Grajner I., Popiołek B., Demetraki-Paleolog A. 2003. Rotifer communities of ecotones in six trophically different lakes of Polesie Lubelskie region (Eastern Poland). Pol. J. Ecol., LI: 225-236.

 75. Radwan S., Demetraki-Paleolog A. 2003. Composition of invertebrate communities in ecotones of several lakes in the region of Polesie Lubelskie (Eastern Poland). Pol. J. Ecol., LI: 195-204.

 76. Radwan S., Girsztowtt Z., Kolejko M. 2003. Ichtiofauna środkowego biegu rzeki Bug. Acta Agrophysica, 86: 153-161.

 77. Radwan S., Michalczyk Z., Stępniewska Z., Gawlik J., Chmielewski T.J. 2003. Przyrodnicze przesłanki renaturalizacji degradowanych torfowisk i wód w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego. Acta Agrophysica, 86: 227-235.

 78. Radwan S., Mieczan T., Płaska W., Sender J., Zwolski W., Wojciechowska W. 2003. Kształtowanie się struktury jakościowej biocenoz wodnych. Acta Agrophysica, 91: 89-101.

 79. Radwan S., Mieczan T., Płaska W., Sender J., Zwolski W., Wojciechowska W. 2003. Kształtowanie się struktury ilościowej biocenoz. Acta Agrophysica, 91: 101- 121.

 80. Radwan S., Mieczan T., Płaska W., Wojciechowska W. 2003.Zmiany w srukturze jakościowej i ilościowej biocenoz w zależności od rodzaju antropogenicznego wpływu na zbiornik wodny. Acta Agrophysica, 91: 121-131.

 81. Radwan S., Misztal M., Stępień B. 2003. Zmiany w składzie fizyczno-chemicznym zbiorników wodnych w zależności od rodzaju antropopresji. Acta Agrophysica, 91: 87-88.

 82. Radwan S., Misztal M.,Stępień B., Stępniewska Z., Bennicelli R. 2003. Metody badań gazów oraz właściwości fizyko-chemicznych wód i osadów dennych. Acta Agrophysica, 91: 19-22.

 83. Radwan S., Płaska W., Sender J., Zwolski W., Wojciechowska W. 2003. Structure of the biocenosis in three Polesie Lubelskie Region (Eastern Poland) shallow lakes of different trophy. Acta Agrophysica, 88: 500-512.

 84. Radwan S., Rybak J.I., Węgleńska T. (red). 2003. Patterns and processes in freshwater ecotones: perspectives and case studies. Pol. J. Ecol., LI: 1-26

 85. Radwan S., Stępień B., Bojar W. 2003. Selected physical and chemical factors in the ecotone zones of lakes of different trophy in the region of Polesie Lubelskie (Eastern Poland). Pol. J. Ecol., LI: 155-161.

 86. Radwan S., Stępień B., Kotowska U., Ostrowska A., Stępniewska Z., Bennicelli R. 2003. Stan fizyko-chemiczny różnych typów zbiorników wodnych. Acta Agrophysica, 91: 67-87.

 87. Sender J. 2003. Seasonal changes of selected morphometrical features of emergent macrophytes in trophically defferent lakes. Acta Agrophysica, 86: 169-175.

 88. Szafran K. 2003. Metale ciężkie w osadach dennych trzech płytkich jezior łęczyńsko-włodawskich. Acta Agrophysica, 88: 329-337.

 89. 2002

 90. Demetraki-Paleolog A. 2002. Wrotki planktonowe stawów Poleskiego Parku Narodowego. 2002 [W:] Radwan S., Gliński J., Geodecki M., Rozmus M. (red.). Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część III, 68: 29-36.

 91. Gross E.M., Kornijów R. 2002. Investigation on competitors and predators of herbivorous aquatic Lepidoptera larvae (Acentria ephemerella) on submersed macrophytes. Verh. Internat. Verein. Limnol., 28: 1-5.

 92. Kornijów R., Lachowska G., 2002. Chapter 4. Effect of treated sewage on benthic invertebrate communities in the upland Bystrzyca River (Eastern Poland). [W:] Kownacki A., Soszka H., Fleituch T., Kudelska D. (red.). River biomonitoring and benthic invertebrate communities. Inst. Environmental Protection, Karol Starmach Inst. Freshwater Biol., Kraków–Warszawa: 44–53.

 93. Kornijów R., Moss B. 2002. Do night oxygen depletions contribute to the summer drop in abundance of zoobenthos in lake littoral? Verh. Internat. Verein. Limnol., 28: 1-5.

 94. Kornijów R., Pęczuła W., Lorens B., Ligęza S., Rechulicz J., KowalczykPecka D. 2002. Płytkie jeziora Polesia z punktu widzenia teorii stabilnych stanów alternatywnych. [W:] Radwan S., Gliński J., Geodecki M., Rozmus M. (red.). Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część III, 68: 61-72.

 95. Kornijów R., Smal H., Pęczuła W., Lorens B., Rechulicz J., Sugier P., Paleolog–Demetraki A., Ligęza S., Tarkowska–Kukuryk M., Kowalczyk D., Szafran K., Halkiewicz A. 2002. Hypertrophication of Lake Syczyńskie (Eastern Poland). Limnological Review, 2: 209–215.

 96. Mieczan T. 2002. Kształtowanie się struktury jakościowej i ilościowej orzęsków peryfitonowych w zbiornikach zapadliskowych na Polesiu Lubelskim. [W:] Radwan S., Gliński J., Geodecki M., Rozmus M. (red.). Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część II, 67: 181-188.

 97. Mieczan T. 2002. Sezonowa dynamika zmian zespołów peryfitonowych płytkiego litoralu jeziora Uściwierz (Polesie Lubelskie). [W:] Radwan S. Gliński J., Geodecki M., Rozmus M. (red.). Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część II, 67: 173-179.

 98. Misztal M., Szafran K. 2002. Zróżnicowanie składu chemicznego osadów dennych trzech jezior Polesia Lubelskiego. [W:] Radwan S., Gliński J., Geodecki M., Rozmus M. (red.). Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część III, 68: 149-157.

 99. Płaska W. 2002. Sezonowa dynamika zmian pleustonu w płytkim litoralu jeziora Uściwierz (Polesie Lubelskie). [W:] Radwan S. Gliński J., Geodecki M., Rozmus M. (red.). Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część II, 67: 245-248.

 100. Płaska W. 2002. Strefowość występowania zoopleustonu w plytkim litoralu jeziora Piaseczno (Polesie Lubelskie). [W:] Radwan S., Gliński J., Geodecki M., Rozmus M. (red.). Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część II, 67: 249-254.

 101. Radwan S., Gliński J., Geodecki M., Rozmus M. (red.). 2002. Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część II (67), ss. 299.

 102. Radwan S., Gliński J., Geodecki M., Rozmus M (red.). 2002. Środowisko przyrodnicze Polesia - stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część III (68), ss. 265.

 103. Radwan S. (red.). 2002. Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Wyd. MORPOL, Lublin: ss. 272.

 104. Radwan S. 2002. Rola Poleskiego Parku Narodowego w organizacji badań naukowych, monitoringu przyrodniczego i edukacji. [W:] Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Wyd. MORPOL, Lublin: 249-254.

 105. Radwan S., Misztal M., Stępień B., Bojar W. 2002. Kształtowanie się czynników fizycznych i chemicznych wody i osadów dennych w zbiornikach zapadliskowych na Polesiu Lubelskim. [W:] Radwan S. Gliński J., Geodecki M., Rozmus M (red.). Acta Agrophysica, 67: 297, 67: 299, 68: 265.

 106. Radwan S., Kowalik W., Wojciechowska W., Kornijów R., Sender J., Kolejko M. 2002. Ekosystemy wodne Poleskiego Parku Narodowego. [W:] Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Wyd. MORPOL, Lublin: 133-160.

 107. Radwan S., Mieczan T., Płaska W., Wojciechowska W., Sender J., Jaszczenko P. 2002. Ekosystemy wodne Polesia: stan aktualny i kierunki zmian. [W:] Radwan S., Gliński J.,Geodecki M., Rozmus M. (red.). Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica, 66: 89-120.

 108. Radwan S., Misztal M., ,b> Stępień B., Bojar W. 2002. Kształtowanie się czynników fizycznych i chemicznych wody i osadów dennych w zbiornikach zapadliskowych na Polesiu Lubelskim. [W:] Radwan S., Gliński J., Geodecki M., Rozmus M. (red.). Środowisko przyrodnicze Polesia: stan aktualny i zmiany. Acta Agrophysica część III, 68: 185-192.

 109. Radwan S., Sender J., Kornijów R., Bojar W., Paleolog A., Stępień B., Zwolski W. 2002. Ecological characteristics of the depression reservoirs: preliminary results. Verh. Internat. Verein. Limnol., 28: 178-182.

 110. śmudziński L., Kornijów R., Bolałek J., Górniak A., Olańczuk–Neymann K., Pęczalska A. 2002. Słownik hydrobiologiczny (ochrona wód, terminy, pojęcia i interpretacje). W–wa, PWN: ss. 287.

 111. 2001

 112. Kornijów R. 2001. Przyczyny sukcesu kolonizacyjnego sumika karłowatego (Ictalurus nebulosus) w ekosystemach wodnych Polski. Przegl. Zool., XLV: 113–119.

 113. Kornijów R. 2001. XVI sympozjum na temat Chironomidae (Rio de Janeiro, 29.07.- 2.09. 2000.). Wiad. Ekol., XLVII: 198-200.

 114. Kornijów R, Stryjecki R., Kuoppamaki K., Horppila J., Luokkanen E., Kairesalo T. 2001. Do water mites benefit from benthivorous fish in vegetated lake areas? Verh. Internat. Verein. Limnol., 27: 3291-3294.

 115. Kornijów R., Szczerbowski J. A., Bartel R. 2001. Epiphytic fauna associated with elodeids of the Iraqi lakes Tharthar and Habbaniya. Arch. Pol. Fish., 9, Suppl. 1: 145-154.

 116. Kornijów R., Szczerbowski J. A., Krzywosz T., Bartel R. 2001. The macrozoobenthos of the Iraqi lakes Tharthar, Habbaniya and Razzaza. Arch. Pol. Fish., 9, Suppl. 1: 125-143.

 117. Ligęza S., Smal H., Misztal M., Ciesielczuk P., Piliszczuk G. 2001. Zmiany wybranych właściwości środowiska glebowego na terenie kolonii kormoranów (Phalacrocorax carbo) w Kątach Rybackich. Acta Agrophysica, 56: 155-164.

 118. Radwan S. 2001. Displacement of Matter (Including Pollutants) in Running Waters According to the River Continuum Concept. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Monographic. Warszawa, 325: 107-118.

 119. Radwan S., Bielańska-Grajner I. 2001. Ecological structure of psammic rotifers in the ecotonal zone of Lake Piaseczno (Eeastern Poland). Hydrobiologia, 446/447: 221-228.

 120. Radwan S., Gliński J. 2001. Polesie Lubelskie: różnorodność biologiczna, formy ochrony, zagrożenia i perspektywy. Nauka i Przyszłość 4: 20-21.

 121. Radwan S., Ozimek T., Bielańska-Grajner I, Sender J. 2001. Structure of the water/land ecotones in trophically different Polish lakes. Verh. Internat. Verein. Limnol., 27: 3848-3851.

 122. Smal H., Misztal M., Ligęza S., Dymińska-Wydra P. 2001. Quantity and quality of organic matter in forest and arable soils developed from sand and loess. Acta Agrophysica, 50: 225-234.

 123. 2000

 124. Chmielewski T.J., Mieczan T., Maciąg-Zasadna J., Banachiewicz A. 2000. Przemiany struktury ekologicznej krajobrazu Pojezierza ŁęczyńskoWłodawskiego w drugiej połowie XX wieku. [W:] Zięba S., Wróblewski Z. (red.). Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków. Wyd. KUL, Lublin: 333-350.

 125. Ciecierska H., Radwan S. 2000. Zróżnicowanie fitocenotyczne litoralu jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [W:] Radwan S., Lorkiewicz Z. (red.). Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Wyd. UMCS, Lublin: 71-78.

 126. Ciecierska H., Sender J., Biedunkiewicz A. 2000. Struktura roślinności wodnej i szuwarowej jeziora Piaseczno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. [W:] Radwan S., Lorkiewicz Z. (red.). Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Wyd. UMCS, Lublin: 79-86.

 127. Hakanson L., Kornijów R., Bergström S. 2000. Pollution of surface water. [W:] Lundin C. (red.) Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin. 1. The Waterscape. Ditt Trycker, Uppsala AB, Uppsala: 155-164.

 128. Kairesalo T., Kornijów R., Luokkanen E. 2000. Trophic cascade structuring a plankton community in a strongly vegetated lake littoral. Verh. Internat. Verein. Limnol., 27: 1763-1767.

 129. Kolejko M. 2000. The state of ichtiofauna in selected lakes of Poleski National Park. Folia Univ. Agric. Stetin. 214 Piscaria, 27: 107-112.

 130. Kornijów R. 2000. (Recenzja). Pijanowska J. (red.). 1999. Zwierzę wobec drapieżcy, ekologia drapieżnictwa w środowisku wodnym. Kosmos, 48: 401- 526., Wiad. Ekol., XLVI: 219-221.

 131. Kornijów R. 2000. (Recenzja). Hillbricht-Ilkowska A., Dusoge K., EjsmontKarabin J., Jasser I., Kufel I., Ozimek T., Rybak J.I., Rzepecki M., Węgleńska T. 1998. Long term effects of liming in a humic lake: ecosystem processes, biodiversity, food web functionning (Lake Flosek, Masurian Lakeland, Poland). Pol. J. Ecol., XLVI: 415., Wiad. Ekol., XLVI: 54-56.

 132. Kornijów R., Radwan S. 2000. Zasady zrównoważonego użytkowania i ochrony jezior położonych na terenach wiejskich. [W:] Radwan, S., Lorkiewicz Z. (red.). Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Wyd. UMCS, Lublin: 63-70.

 133. Kornijów R., Stryjecki R., Kuoppamaki K., Horppila J., Luokkanen E., Kairesalo T. 2000. Do water mites benefit from benthivorous fish in vegetated lake areas? Verh. Internat. Verein. Limnol., 27: 23-28.

 134. Ligęza S., Misztal M. 2000. Zbiorowiska ptaków jako czynnik modyfikujący środowisko przyrodnicze. [W:] Radwan, S., Lorkiewicz Z. (red.). Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Wyd. UMCS, Lublin: 293-300.

 135. Ligęza S., Misztal M., Smal H. 2000. Zawartość wybranych form metali ciężkich w glebach na obszarach siedlisk ptaków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 471: 1039-1044.

 136. Płaska W., Radwan S. 2000. The application of computer technologies in biocenotic researches of Łęczyńsko-Włodawskie Lake district. The 4-th International Conference on Computers in Theory and Practice. 2000. Proceedings. 21-22 .11. 2000 Preąov. Strojnicka fakulta TV v Koąicach: 209- 212.

 137. Radwan S. 2000. Monitoring hydrobiologiczny jezior i rzek. [W:] Wójcik G., Marciniak K. (red.). Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Komitet Prezydium PAN ,,Człowiek i środowisko". Warszawa, Zeszyty Naukowe, 25: 185-189.

 138. Radwan S., Girsztowtt Z., Kolejko M. 2000. Ecological state of upper and middle course of the Wieprz River. Folia Univ. Agric. Stetin. 214 Piscaria, 27: 183-192.

 139. Radwan S., Kowalczyk C., Sender J., Paleolog A. 2000. Kształtowanie się biocenoz wodnych w poddanym renaturalizacji „kompleksie wodnym Piskory” (k. Puław). [W:] Puszkar T., Puszkar L. (red.). Przyroda obszarów stykowych Ziemi Sandomierskiej i Polski południowo-wschodniej. Tow. Nauk. Sandom.: 160-175.

 140. Radwan S., Lorkiewicz Z. (red.). 2000. Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o duSych walorach przyrodniczych. Wyd. UMCS, Lublin: ss. 395.

 141. Radwan S., Ozimek T., Bielańska-Grajner I., Sender J. 2000. Structure and function of the water/land ecotones in trophically differentiated Polesia lakes (Eastern Poland). Verh. Internat. Verein. Limnol., 27: 8-12.

 142. Ryden L., Hakanson L., Kornijów R., Puchalski W. 2000. River and lake remediation. [W:] Lundin L.C. (red.). Sustainable Water Management in the Baltic Sea Basin. Vol. 3. Water in Society. Ditt Tryckeri, Uppsala AB, Uppsala.

 143. Smal H., Ligęza S., Misztal M. 2000. Całkowita zawartość Zn, Cu, Pb i Cd w glebie i w roztworze glebowym w profilach gleb uprawnych i leśnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 471: 1117-1124.

 144. Smal. H., Misztal M., Bril I. 2000. Soil Solution Chemistry in the profiles of forest and arable soils developed from loess. Pol. J. Soil Science, XXXIII: 47- 56.

 145. 1999

 146. Chmielewski T., Michalczyk Z., Radwan S. 1999. Strategia ochrony i kształtowania stosunków wodnych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego. [W:] Radwan S., Kornijów R. (red.). 1999. Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. Wyd. UMCS, Lublin: 39-47.

 147. Chmielewski T.J., Radwan S. 1999. Renaturalizacja ekosystemów wodno– torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko – Włodawskim w 6 lat po ingerencji. [W:] Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (red). Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn: 41-58.

 148. Kornijów R., Radwan S. 1999. Koncepcja aktywnej ochrony ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym. [W:] Radwan S., Kornijów R. (red.). Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. Wyd. UMCS, Lublin: 50-56.

 149. Kornijów R. 1999. Paradoxically, the most successful and undesired invasive fish - brown bullhead (Ictalurus nebulosus) in European lakes can turn out to be useful, supporting rehabilitation measures. Proceedings of 7-th International Conference on Lakes Conservation and Management. Copenhagen, Denmark, 17-21. 05. 1999: 8-11.

 150. Kornijów R. 1999. Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego. Operat ochrony ekosystemów wodnych i ich zasobów. (Maszynopis), Warszawa.

 151. Kornijów R. 1999. Przyduchy w jeziorach. Aura, 1: 18-19.

 152. Kornijów R. 1999. (Recenzja). Moss B. 1998. Ecology of fresh waters. Man and Medium. Past to Future. Wiad. Ekol., XLV: 270-272.

 153. Kornijów R. 1999. (Recenzja). Nilsson A. (red.). 1996. Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic Handbook. Apoll Books, Strenstrup. Biul. Sekcji Bent. PTH Dno, 7: 7-8.

 154. Kornijów R. 1999. (Recenzja) Sand-Jensen K., Petersen O. 1997. Freshwater Biology. Priorities and Development in Danish Research. Cad Ltd., Copenhagen. Biul. Sekcji Bent. PTH Dno, 7:8.

 155. Kornijów R., Błędzki L. A., 1999. Experimental studies in ecology of freshwaters with consideration of Polish contribution. Acta Hydrobiol., 41: 61- 71.

 156. Kornijów R., Hakanson L. 1999. Surface water management. Freshwaters as recepients. [W:] Lundin L. (red.). Sustainable water management in the Baltic Sea Basin. Vol. 3. Water in Society. Ditt Tryckeri and Uppsala AB, Uppsala: 103-114.

 157. Kornijów R., Radwan S. 1999. Koncepcja aktywnej ochrony ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym. [W:] Radwan S., Kornijów R. (red.). Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. Wyd. UMCS, Lublin: 49-56.

 158. Kornijów R., Ścibior R. 1999. Obligatory vascular plant eaters and their impact on damages of Nuphar lutea (L.) floating leaves in a small eutrophic lake. Pol. Arch. Hydrobiol., 46: 155-160.

 159. Kornijów R., Ścibior R. 1999. Seasonal changes in macrofaunal feeding groups associated with Nuphar lutea (L.) leaves in a small eutrophic lakes. Pol. J. Ecol., ILVII: 125-136.

 160. Misztal M. 1999. Podstawowe problemy ochrony środowiska z elementami ekologii. Wyd. AR Lublin, ss. 120.

 161. Misztal M., Smal H., Ligęza S., Dymińska-Wydro P. 1999. Mineral and organic constituents in waters of three catchment lakes differing in land use. Pol. J. Ecol., ILVIII: 140-151.

 162. Radwan S., Bielańska- Grajner I. 1999. Preliminary investigations on the biotic structure of the psammic rotifers in the water bodies of Southern-Eastern Poland. Hydrobiologia, 343/344.

 163. Radwan S., Chmielewski T.J., Sender J. 1999. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa ekosystemów wodnych i torfowiskowych województwa lubelskiego. Wyd. IRŚ Olsztyn: 58-75.

 164. Radwan S., Paleolog A. 1999. Kształtowanie się różnorodności gatunkowej wrotków (Rotatoria) w wodach płynących i stojących Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Zeszyty Tow. Nauk. Sand.: 114-124.

 165. Radwan S., Piasecki D., Lwowicz M., Gorun A. 1999. Jeziora i torfowiska Poleskiego i Szackiego Parku Narodowego, stan aktualny, zagroSenia i aktywna ochrona. [W:] Radwan S., Kornijów R. (red.). Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. Wyd. UMCS, Lublin: 13-25.

 166. Radwan S., Sender J. 1999. Kształtowanie się różnorodności gatunkowej i siedliskowej rzek, stawów i torfowisk Zachodniej Lubelszczyzny. Zeszyty Tow. Nauk. Sand.: 100-113.

 167. Radwan S., Sender J. 1999. Typology of species and ecosystem diversity in some lakes of the Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland (Eastern Poland). Acta Hydrobiol., 41, Suppl. 6: 197-206.

 168. 1998

 169. Kolejko M. 1998. Struktura jakościowa i ilościowa ichtiofauny w wybranych strefach biotycznych trzech jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [W:] Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, Lublin, 131-137.

 170. Kolejko M. 1998. Sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) w wodach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Przegląd Rybacki , XXIII: 19-22.

 171. Kornijów R. 1998. Quantitative sampler for collecting invertebrates associated with submersed and floating-leaved macrophytes. Aquatic Ecology, 32: 241- 244.

 172. Kornijów R., Kahlan G. 1998. W poszukiwaniu cech charakterystycznych dla zoobentosu stref ekotonowych sześciu jezior Polesia Lubelskiego. [W:] Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, Lublin: 83-88.

 173. Moss B., Beklioglu M., Kornijów R. 1998. Differential effectiveness of nymphaeids and submerged macrophytes as refuges against fish predation for herbivorous Cladocera. Verh. Internat. Verein. Limnol., 26: 1863.

 174. Moss B., Kornijów R., Measey G.J. 1998. The effect of nymphaeid (Nuphar lutea) density and predation by perch (Perca fluviatilis) on the zooplankton communities in a shallow lake. Freshwater Biology, 39: 689-697.

 175. Ozimek T., Radwan S., Sender J. 1998. Long-term effect of macrophytes on trophy of two shallow lakes on Łęczyńsko–Włodawskie Lakeland (Eastern Poland). Hydrobiologia, 344/345.

 176. Pilarska M. 1998. Pionowe rozmieszczenie wrotków (Rotatoria) w jeziorze Piaseczno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) w okresie zimowo-wiosennym, w 1998 roku. [W:] Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, Lublin: 147-154.

 177. Radwan S. (red.). 1998. Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, 1998, ss. 284.

 178. Radwan S., Bielańska-Grajner I., Popiołek B. 1998. Zgrupowania wrotków (Rotatoria) w różnych typach siedlisk litoralowych i pelagialu jezior Polesia Lubelskiego. [W:] Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, Lublin: 63-74.

 179. Radwan S., Chmielewski T.J., Ozimek T. 1998. Struktura i funkcjonowanie ekotonów woda-ląd w róSnych typach troficznych jezior Polesia Lubelskiego.[W:] Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, Lublin: 17-41.

 180. Radwan S., Jeżewska G. 1998. Prof. dr hab. Gabriel Brzęk, doktor honoris causa - uczony, wychowawca, społecznik i patriota (w 90 rocznicę urodzin). [W:] Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, Lublin: 13-16.

 181. Radwan S., Kornijów R. 1998. Hydrobiologiczne cechy jezior, stan aktualny i kierunki zmian. [W:] Harasimiuk M., Michalczyk Z., Turczyński M. (red.). Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie. Monografia przyrodnicza. UMCS, PIOŚ, Lublin: 129-144.

 182. Radwan S., Paleolog A., Popiołek B. 1998. Rotifer communities in nine lakes of different trophy in the Polesie National Park and its protection zone (Eastern Poland). Acta Hydrobiol., 40: 93-104.

 183. Radwan S., Stępień B., Bojar W., Koproń J. 1998. Właściwości fizyczne i chemiczne wód różnych siedlisk strefy przybrzeżnej i pelagicznej wybranych jezior Polesia. [W:] Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, Lublin: 161-176.

 184. Sender J. 1998. Struktura gatunkowa i zagęszczenie makrofitów wynurzonych w wybranych jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [W:] Radwan S. (red.). Ekotony słodkowodne: struktura, rodzaje i funkcjonowanie. Wyd. UMCS, Lublin, 155-160

 185. 1997

 186. Bielańska I., Radwan S. 1997. XII Rotatoria (Rotifera). Wrotki. Wyd. Inst. Systemat. i Ewolucji Zwierząt PAN. [W:] Razowski J. (red.). Wykaz Zwierząt Polski, 4: 43-58.

 187. Chmielewski T., Radwan S., Sielewicz B. 1997. Changes in ecological relationships in a group of eight shallow lakes in the Polesie Lubelskie region (Eeastern Poland) over forty years. Hydrobiologia, 342/343: 285-295.

 188. Chmielewski T., Radwan S., Sielewicz B. 1997. Długoterminowe interakcje: zlewnia - ekosystem jeziorny w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. [W:] Puszkar T., Puszkar L. (red.). Współczesne kierunki ekologii. Ekologia bahawioralna. Wyd. UMCS, Lublin: 371-385.

 189. Chmielewski T., Radwan S., Karbowski Z. 1997. Program renaturalizacji jezior, torfowisk i terenów porolnych w Poleskim Parku Narodowym. Przegląd Przyrodniczy, 8: 145-148.

 190. Diehl S., Kornijów R. 1997. Influence of submerged macrophytes on trophic interactions among fish and macroinvertebrates. [W:] Jeppesen E., Sondergaard M., Christoffersen M. (red.). Springer, New York, Tokyo: 24-46.

 191. Kornijów R. 1997. Control of fish communities as a tool enhancing conservation measures in lakes protected by law. Proceedings of 7-th International Conference on Conservation and Management of Lakes, San Martin de lass Andes, Argentina, 26-31. 10. 1997: 9-12.

 192. Kornijów R. 1997. Konieczność kształtowania struktury ichtiofauny w jeziorach chronionych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 53: 58-70.

 193. Kornijów R. 1997. Międzynarodowe sympozjum na temat roli roślinności zanurzonej w kształtowaniu biocenoz i procesów biogeochemicznych w jeziorach. Silkeborg, Dania, 16-20 06. 1996. Wiad. Ekol., XLII: 75-77.

 194. Kornijów R. 1997. Piaseczno - zagrożone jezioro osobliwości przyrodniczych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 54: 65-72.

 195. Kornijów R. 1997. (Recenzja) Armitage P.D., Cranston P.S., Pinder L.C.V. (red.) 1995. The Chironomidae. Biology of non-biting midges. Chapman & Hall, London, Glasgow, New York, Tokyo, Melbourne, Madras. Dno, 6: 9.

 196. Kornijów R. 1997. Skala i mechanizmy konsumpcji makrofitów zanurzonych przez bezkręgowce w litoralu jeziornym. [W:] Puszkar. T., Puszkar L. (red.). Współczesne kierunki ekologii. Ekologia behawioralna. Wyd. UMCS, Lublin: 339-344.

 197. Kornijów R.1997. Symptomy eutrofizacji w powierzchniowych i przydennych warstwach wody dimiktycznych jezior Łęczyńsko-Włodawskich a typologiczne znaczenie zoobentosu zasiedlającego ich profundal. Annales UMCS, LII: 183- 196.

 198. Kornijów R. 1997. The impact of predation by perch on the size-structure of Chironomus larvae. The role vertical distribution of the prey in the bottom sediments, and habitat complexity. Hydrobiologia, 342/343: 207-213.

 199. Kornijów R., Moss B. 1997. Vertical distribution of in-benthos in relation to fish and floating leaved macrophyte populations. [W:] Jeppesen E., Sondergaard M., Christoffersen M. (red.). The role of submerged macrophytes in lakes. Springer, New York, Tokyo: 227-232.

 200. Paleolog A., Kowalik W., Kowalczyk C., Stryjecki R., Zwolski W. 1997. Fauna wodna bezkręgowców Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. [W:] Radwan S., Sałata B., Harasimiuk M. (red.). Środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wyd. UMCS, Lublin: 117-133.

 201. Radwan S., Bielańska-Grajner I. 1997. Preliminary investigitation on the biotic structure of the psammic rotifers in the water bodies of Southern-Eastern Poland. Rotifer News, 29: 40.

 202. Radwan S., Chmielewski T. 1997. Ekologiczna degradacja ekosystemów wodnych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [W:] Puszkar T., Puszkar L. (red.). Współczesne kierunki ekologii. Ekologia behawioralna. Wyd. UMCS, Lublin: 363-370.

 203. Radwan S., Kornijów R. 1997. Hydrobiologiczne cechy jezior, stan aktualny i kierunki zmian. [W:] Harasimiuk M., Michalczyk Z., Turczyński M. (red.). Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie. Monografia przyrodnicza, UMCS, Lublin: 129- 144.

 204. Radwan S., Kornijów R., Kowalczyk C., Kowalik W., Jarzynowa B., Popiołek B., Paleolog A., Wojciechowska W. 1997. Structure of biocenoses in the lakes situated in the Polesie National Park and its protection zone (Eastern Poland). Verh. Internat. Verein. Limnol., 26: 588-592.

 205. Radwan S., Stępień B., Koproń J. 1997. Charakterystyka fizyko-chemiczna wód Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. [W:] Radwan S., Sałata B., Harasimiuk M. (red.). Środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wyd. UMCS, Lublin: 45-57.

 206. Sender J. 1997. Ocena charakteru troficznego jeziora Moszne w Poleskim Parku Narodowym na podstawie wodnej roślinności naczyniowej. [W:] Puszkar T., Puszkar L. (red.). Współczesne kierunki ekologii. Ekologia behawioralna. Wyd. UMCS, Lublin: 345-351.

 207. 1996

 208. Chmielewski T.J., Harasimiuk M., Radwan S. 1996. Efekty trzyletniej realizacji programu renaturalizacji ekosystemów wodno-torfowiskowych w południowo-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [W:] Chmielewski T.J., Harasimiuk M., Radwan S. (red.). Renaturalizacja ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Wyd. UMCS, Lublin: 121-134.

 209. Chmielewski T.J., Harasimiuk M., Radwan S. (red.). 1996. Renaturalizacja ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 134.

 210. Chmielewski T.J., Harasimiuk M., Radwan S. (red.). 1996. Projekt renaturalizacji ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu ŁęczyńskoWłodawskim i jego pierwsze efekty. Przegląd Przyrodniczy, 7: 149-166.

 211. Chmielewski T.J., Harasimiuk M., Radwan S., Karaś A. 1996. Ogólne założenia programu renaturalizacji ekosystemów wodno-torfowiskowych w południowo-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. [W:] Chmielewski T.J., Harasimiuk M., Radwan S. (red.). Renaturalizacja ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Wyd. UMCS, Lublin: 15-24.

 212. Chmielewski T., Radwan S. 1996. Procesy ekologiczne zachodzące w płytkich jeziorach i otaczających je torfowiskach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. [W:] Radwan S. (red.). Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionych Polesia. Wyd. UMCS, Lublin: 31-38.

 213. Jarzynowa B., Girsztowtt Z., Radwan S. 1996. Rybostan cieków Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. [W:] Radwan S. (red.). Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wyd. UMCS, Lublin: 51-54.

 214. Kornijów R. 1996. Cumulative consumption of the lake macrophyte Elodea by abundant generalist invertebrate herbivores. Hydrobiologia, 319: 185-190.

 215. Kornijów R. 1996. Krajobrazowe i morfometryczne uwarunkowania podatności jezior Polesia na degradację oraz wskazania dotyczące ich racjonalnego wykorzystania i ochrony. [W:] Radwan S. (red.). Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionych Polesia. Wyd. UMCS, Lublin: 73-77.

 216. Kornijów R. 1996. O potrzebie równoległych badań nad fauną denną i naroślinną w płytkich siedliskach wód śródlądowych. Wiad. Ekol., XLII: 15-20.

 217. Kornijów R. 1996. (Recenzja). Dudley W. 1987. The ecology of temporary waters. Dno, 5: 7.

 218. Kornijów R. 1996. Znaczenie bezkręgowców jako konsumentów zielenic nitkowatych i moczarki w litoralu jeziornym. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. AR, Rozpr. Nauk. Lublin, 188: ss. 55.

 219. Paleolog A., Radwan S. 1996. Ekologiczna charakterystyka rzeki Bystrej (Kazimierski Park Krajobrazowy). Mat. Konf. Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją 11-13. 09. 1996 Puławy: 145-152.

 220. Paleolog A., Radwan S., Kowalik W., Kowalczyk Cz., Zwolski W., Stryjecki R. 1996. Fauna bezkręgowców wodnych Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. [W:] Radwan S. (red.). Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wyd. UMCS, Lublin: 45-50.

 221. Radwan S. 1996. Ekologiczna degradacja ekosystemów wodnych i torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Mat. z seminarium ,,Środowisko przyrodnicze a problemy ekologiczne, gospodarcze i zdrowotne społeczeństwa.’’ PPN, Chełm - Urszulin: 69-74.

 222. Radwan S. (red.). 1996. Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionych Polesia. Wyd. UMCS Lublin, ss. 152.

 223. Radwan S. (red.). 1996. Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 84.

 224. Radwan S., Koproń J., Stępień B. 1996. Rys fizjograficzny, historyczny oraz hydrochemia wód Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. [W:] Radwan S. (red.). Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wyd. UMCS, Lublin: 21-28.

 225. Radwan S., Kornijów R. 1996. Ocena wpływu Kanału Wieprz-Krzna na stan ekologiczny ekosystemów wodno-torfowiskowych Polesia Lubelskiego. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 2: 28-29.

 226. Radwan S., Kornijów R., Kowalczyk C., Zwolski W., Kowalik W. 1996. Dynamika dryftu i przemiany materii organicznej w systemie rzecznojeziornym rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie). [W:] Hillbricht-Ilkowska A., Wiśniewski R. (red.). Funkcjonowanie systemów rzeczno-jeziornych w krajobrazie polodowcowym; rzeka Krutynia na Pojezierzu Mazurskim. Zeszyty Naukowe Komitetu ,,Człowiek i Środowisko”, 13: 211-224.

 227. Radwan S., Kornijów R., Kowalik W., Kowalczyk Cz., Popiołek B., Stępień B., Wojciechowska W. 1996. Procesy hydrobiologiczne w zespole jezior i torfowisk na obszarze renaturalizacji. [W:] Chmielewski T.J., Harasimiuk M., Radwan S. (red.). Renaturalizacja ekosystemów wodno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Wyd. UMCS, Lublin: 61-80.

 228. Radwan S.M, Sender J. 1996. Kształtowanie się różnorodności biologicznej w obszarach wodno-błotnych. [W:] Radwan S. (red.). Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionych Polesia. Wyd. UMCS, Lublin: 45-55.

 229. Radwan S., Stępień B., Koproń J. 1996. Status ekologiczny torfianek kwaśnych i węglanowych PPN i Chełmskiego Parku Krajobrazowego. [W:] Radwan S. (red.). Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionych Polesia. Wyd. UMCS, Lublin: 141-142.

 230. 1995

 231. Kairesalo T., Kornijów R., Kuoppamäki K., Horpilla J. 1995. Biomanipulation of eutrophicated Lake Vesijärvi: the role of submerged macrophytes in maintaining the restored water quality. Lammi Notes, 22: 8.

 232. Kornijów R. 1995. Asellus ... czy tylko aquaticus? Biul. Sekcji Bent. PTH Dno, 3: 6.

 233. Kornijów R. 1995. Jezioro Piaseczno. szkic limnologiczny. Streszczenia referatów II Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Piaseczno 2-4. 06. 1995.

 234. Kornijów R., Gulati R.D., Ozimek T., 1995. Food preference of freshwater macroinvertebrates: comparing fresh and decomposed macrophyte and a filamentous alga. Freshwater Biology, 33: 205-212.

 235. Kornijów R. 1995. G. Fryer. A Natural History of the Lakes, Tarns and Streams of the English Lake District. Biul. Sekcji Bent. PTH Dno, 3: 8.

 236. Kornijów R. 1995. Significance of macroinvertebrates as consumers of filamentous green algae in the lake undergoing food-web manipulations. Proceedings of 6-th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Kasumigaura, Japonia, 23-27. 10. 1995, 1: 422-425.

 237. Kornijów R. 1995. The impact of predation by perch on the size structure of Chironomus larvae. effect of prey vertical distribution and habitat complexity. Int. Conf. on Trophic Cascades in Shallow Freshwater and Brackish Lakes, Mikołajki, 21-26. 08. 1995: 43.

 238. Kornijów R., Moss B. Ecology of fresh waters. Man and Medium. Biul. Sekcji Bent. PTH Dno, 3: 7.

 239. Kornijów R., Radwan S., Kowalik W., Kowalczyk C., Wojciechowska W. 1995. Zmiany jakościowe i ilościowe w latach 1955-94. [W:] Radwan S. (red.). Ochrona ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie. TWWP, AR Lublin: 63-69.

 240. Kornijów R., Zwolski W. 1995. Zoobentos jezior Łęczyńsko-Włodawskich. stan obecny oraz kierunki, tempo i przyczyny zmian w ciągu ostatnich 40 lat. Streszczenia referatów II Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Piaseczno 2-4. 06. 1995.

 241. Paleolog A., Radwan S. 1995. Ekologiczna charakterystyka rzeki Bystrej. (Kazimierski Park Krajobrazowy). Mat. Konf. 11-13 .09. 1995. Puławy: 145- 152.

 242. Radwan S., Kowalik W., Wojciechowska W., Jarzyna B., Kornijów R., Kowalczyk C., Popiołek B., Zwolski W. 1995. Stan aktualny biocenoz jezior Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [W:] Radwan S. (red.). Ochrona ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie. TWWP, AR Lublin: 46-62.

 243. Radwan S., Chmielewski T.J., Harasimiuk M., Kornijów R. 1995. Ochrona ekosystemów wodnych i trorfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego. [W:] Radwan S. (red.). Ochrona ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie. TWWP, AR Lublin: 111-119.

 244. Radwan S., Stępień B. 1995. Chemizm wód jeziornych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie. [W:] Radwan S. (red.). Ochrona ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie. TWWP, AR Lublin: 31-37.

 245. 1994

 246. Chmielewski T., Radwan S., Pawłowski L. 1994. Using research into paths for the movement of he metals within the environment for the purpose of building a theory of landscape ecology. [W:] Richling A., Malinowska E., Lechnio J. (red.). Landscape Research and its Applications in Environmental Management. JALE, Warszawa: 165-181.

 247. Kornijów R. 1994. Znaczenie bezkręgowców jako konsumentów makrofitów słodkowodnych. Wiad. Ekol., XL: 182-195.

 248. Kornijów R., Kairesalo T. 1994. A simple apparatus for sampling epiphytic communities associated with emergent macrophytes. Hydrobiologia, 294: 141- 143.

 249. Kornijów R., Kairesalo T. 1994. Elodea canadensis sustains rich environment for macroinvertebrates. Verh. Internat. Verein. Limnol., 25: 4098-4111.

 250. Kornijów R., Kairesalo T. 1994. The response of epiphytic fauna inhabiting two macrophytes of different architecture to experimental fish exclusion in an oligotrophic lake. [W:] Jones J., Sutcliffe D. (red.). Water Quality and Stress Indicators; Linking Levels of Organisation. FBA, Edinburgh: 176-177.

 251. Kornijów R., Radwan S. 1994. Plan ochrony oraz ekologicznego zagospodarowania jezior Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [W:] Radwan S. (red.). Zasady ochrony i postępowania z unikalnymi zbiorowiskami wodno-torfowiskowymi i leśnymi w Poleskim Parku Narodowym. (Maszynopis), Lublin.

 252. Radwan S. 1994. (red.). Środowisko przyrodnicze w strefie oddziaływania kanału Wieprz-Krzna. TWWP, AR Lublin, ss. 104.

 253. Radwan S. 1994. Wstępne wyniki badań fauny wybranych obszarów w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie. [W:] Radwan S. (red.). Ochrona ekosystemów wodnych w Poleskim Parku Narodowym i jego otulinie. TWWP, AR Lublin, ss. 131.

 254. Radwan S., Jarzyna B., Kowalczyk C., Kowalik W., Wojciechowska W. 1994. Stosunki biocenotyczne w jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Cz.II. Idee Ekologiczne 7, ser. Szkice nr 5: 9-16.

 255. Radwan S., Kornijów R. 1994. Hydrobiologiczna i hydrochemiczna charakterystyka wód powierzchniowych. [W:] Radwan S. (red.). Środowisko przyrodnicze w strefie oddziaływania Kanału Wieprz-Krzna. TWWP, AR Lublin: 47-53.

 256. 1993

 257. Chmielewski T., Radwan S. 1993. Zmiany stosunków ekologicznych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego w ostatnich 75 latach. [W:] Radwan S., Karbowski Z., Sołtys M. (red.). Ekosystemy wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych. PTH, TWWP, PPN, AR Lublin: 13-25.

 258. Czachorowski S., Kornijów R. 1993. Analysis of the distribution of the caddish larvae (Trichoptera) of two lakes of Eastearn Poland, based on the concept of habitatual islands. Pol. Arch. Hydrobiol., 40: 165-179.

 259. Kornijów R. 1993. Jeffries M., Mills D. Freshwater ecology; principles and applications. Biul. Sekcji Bent. PTH Dno, 1: 4.

 260. Kornijów R., Kairesalo T. 1993. The response of epiphytic fauna inhabiting two macrophytes of different architecture to experimental fish exclusion in an oligotrophic lake. Proc. Internat. Conf. "Water Quality and Stress Indicators". Edinburgh 7-8. 09. 1993: 176-177.

 261. Kornijów R., Radwan S., Girsztowtt Z., Jarzyna B. 1993. Koncepcja ochrony i zagospodarowania ekosystemów wodnych Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. [W:] Radwan S., Karbowski Z., Sołtys M. (red.). Ekosystemy wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych. PTH, TWWP, PPN, AR Lublin: 99-102.

 262. Radwan S. 1993. Ekologiczna degradacja ekosystemów wodnych i torfowiskowych Poleskiego Parku Narodowego. [W:] Wojciechowski K. (red.). Edukacja Ekologiczna i Ochrona Środowiska na Pograniczach. NFOŚ, TWWP, Lublin: 62-64.

 263. Radwan S., Karbowski Z., Sołtys M. (red.). 1993. Ekosystemy wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych. PTH, TWWP, PPN, AR Lublin ss. 131.

 264. Radwan S., Kowalczyk C., Popiołek B., Zwolski W. 1993. Stan ekologiczny dwóch jezior Szackiego Parku Narodowego. [W:] Radwan S., Karbowski Z., Sołtys M. (red.). Ekosystemy wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych. PTH, PPN, TWWP, AR Lublin: 123-125.

 265. Radwan S., Stępień B. 1993. Chemizm wybranych jezior Łęczyńsko– Włodawskich .[W:] Radwan S., Karbowski Z., Sołtys M. (red.). Ekosystemy wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych. PTH, PPN, TWWP, AR Lublin: 125.

 266. Radwan S., Zwolski W., Kowalik W., Kowalczyk C.,Popiołek B., Kornijów R. 1993. Invertebrates fauna of lakes in Polesie National Park (Eastern Poland) and its protection zone. Verh. Internat. Verein. Limnol., 25: 671-673.

 267. Radwan S., Zwolski W., Kowalik W., Kowalczyk C., Popiołek B. 1993. Fauna bezkręgowców jezior Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [W:] Radwan S., Karbowski Z., Sołtys M. (red.). Ekosystemy wodne i torfowiskowe w obszarach chronionych. PTH, TWWP, PPN, AR Lublin: 103-106.