Dla licencjata i inżynieranta

Prace licencjackie i inżynierskie w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Zapraszamy do wykonywania u nas prac dyplomowych licencjackich i inżynierskich. Tematyka wykonywanych prac może dotyczyć różnych zagadnień w ramach wymienionych kierunków badań Katedry. Zwykle staramy się by podejmowane tematy korespondowały z aktualnie wykonywanymi pracami w jednostce (patrz tematy prac realizowanych). W ten sposób włączamy studentów w życie naukowe Katedry. Bardzo chętnie widzimy też u siebie studentów, którzy mają własne pomysły na rozprawę. W sprawie tematu i opieki naukowej nad pracą licencjacką lub inżynierską najlepiej kontaktować się bezpośrednio z wybranym promotorem (profesorowie, adiunkci), po uprzednim sprawdzeniu jego zainteresowań naukowych oraz po przejrzeniu propozycji tematów prac magisterskich .

Przykładowe tematy prac inżynierskich

 1. Ocena funkcjonowania i możliwości amatorskiego podchowu ryb w przydomowym zbiorniku wodnym.
 2. Ocena efektywności oczyszczania ścieków w oczyszczalni "Hajdów" na podstawie mikroorganizmów osadu czynnego.
 3. Ocena preferencji pokarmowych sumika karłowatego (Ameiurus nebulosus) w dwóch jeziorach Piaseczno i Glinki.
 4. Ocena funkcjonowania naturalnego zbiornika wodnego na Roztoczu Srodkowym.
 5. Ocena jakości wody w górnym odcinku rzeki Sopot na podstawie właściwości fizycznych i chemicznych wody.
 6. Ocena efektów renaturalizacji torfowisk w parkach narodowych.
 7. Ocena efektów rekultywacji południowo-zachodniego litoralu jeziora Piaseczno trzy lata po przeprowadzonych zabiegach.
 8. Ocena składu gatunkowego oraz zagęszczenia młodocianych form ryb w litoralu jeziora Krzczeń.
 9. Ocena warunków siedliskowych i możliwości amatorskiego podchowu ryb w małych przydomowych zbiornikach wodnych.
 10. Ocena efektywności oczyszczania ścieków w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Chełmie.
 11. Ocena efektywności oczyszczania ścieków w małej oczyszczalni komunalnej.
 12. Ocena efektywności oczyszczania ścieków w małej oczyszczalni przydomowej.
 13. Ocena zagrożeń i skuteczności działań ochronnych ekosystemów torfowiskowych w Polsce.
 14. Ocena wpływu pożarów na funkcjonowanie ekosystemów torfowiskowych.
 15. Ocena przydatności skorupiaków planktonowych w monitoringu wód powierzchniowych.

Poradnik inżynieranta:

Wymogi stawiane pracom dyplomowym