Informacje kontaktowe

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Wydział Biologii Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

tel. 0814610061 w.304 (sekretariat)
e-mail: hydrobiologia@up.lublin.pl (sekretariat)
adresy e-mail i nr wew. pracowników