Witamy na stronie Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Profil badawczy Katedry stanowią: biologia, ekologia i ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych. W ramach tej specjalizacji uprawiane są następujące kierunki badawcze:

  • Ekologiczne aspekty nasilającej się antropopresji
    w ekosystemach wodnych i torfowiskowych (eutrofizacja, ocieplanie klimatu).

  • Biologia i ekologia bakterii, pierwotniaków, glonów, sinic, makrofitów, zooplanktonu, zoobentosu, pleustonu, neustonu oraz ryb.

  • Różnorodność biologiczna i monitoring jakości wód.

  • Biomanipulacja, rekultywacja ekosystemów wodnych i torfowiskowych.

  • Biologia i ekologia gatunków inwazyjnych.

  • Gospodarka rybacka.