Dla studentów

Zapraszamy do wykonywania u nas prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Więcej na ten temat dowiesz się w dziale dla inżynieranta lub magistranta.

Nasi pracownicy samodzielni (profesorowie i dr hab.) mogą też podjąć się opieki nad rozprawami doktorskimi w ramach studiów doktoranckich. Więcej w dziale dla doktoranta.

Więcej informacji w DZIEKANACIE

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na różnych kierunkach Wydziału Biologii I Ochrony Ekosystemów:


  • Biologia
  • Ochrona Środowiska
  • Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  • Biokosmetologia
  • Ekorehabilitacja
  • Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu