Starsze informacje


KOLEJNY NOWY PROJEKT

Z przyjemno¶ci± informujemy, że w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej „Edukacja ekologiczna, VI kategoria – Tematyka: Ochrona wód i gospodarka wodna”, otrzymali¶my dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych”. Efektem przedsięwzięcia będzie m.in. Konferencja Naukowa, która odbędzie się w Janowie Lubelskim, w dniach 26-27 wrze¶nia 2013 roku.Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy