Starsze informacje


DOKTORANCI Z WĘGIER

Dzięki europejskiemu programowi mobilności młodych naukowców oraz Hungary’s Renewal, na stażu naukowym w Katedrze Hydrobiologii UP przebywa grupa ośmiu doktoranów z Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry). Celem programu jest odbycie staży w ośrodkach o wysokim poziomie badań w danej dyscyplinie naukowej. Doktoranci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie terenowych oraz laboratoryjnych metod badawczych stosowanych w hydrobiologii. Wspólnie z pracownikami Katedry uczestniczą w realizacji zadań badawczych dotyczących poznania procesów, tempa i kierunków zmian zachodzących w ekosystemach wodnych, by móc podejmować właściwe działania mające na celu zrównoważone zarządzanie ich zasobami oraz umożliwić planowanie odpowiednich działań ochronnych; opracowania metod renaturalizacji ekosystemów torfowiskowych oraz analizy występowania inwazyjnych gatunków hydrobiontów.Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy