Starsze informacje


I MIEJSCE W SESJI REFERATOWEJ NA XLI MIĘDZYNARODOWYM SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH W OLSZTYNIE

Z przyjemnością informujemy, że przedstawiciel Sekcji Hydrobiologii SKNOś Pan Rafał Kruk zdobył Pierwsze miejsce za referat pt. "Pokarm sumika karłowatego Ictalurus nebulosus w dwóch eutroficznych jeziorach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim", wykonany pod kierunkiem dr Wojciecha Płaski.Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy