Starsze informacje


Nagroda dla magistranta

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Nagród Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w konkursie im. Profesora M. Gieysztora na wyróżniające się prace magisterskie w dziedzinie hydrobiologii przyznała nagrodę III stopnia Panu magistrowi Marcinowi Łysiowi za pracę pt. "Hydrochemiczna i mikrobiologiczna odrębność i funkcja okrajka torfowiska wysokiego jako ekotonu pomiędzy mszarem i zlewnią leśną (Poleski Park Narodowy)", wykonaną pod kierunkiem dr hab. Tomasza Mieczana.