Aktualności


Zmiana Nazwy Katedry

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 roku Katedra Hydrobiologii zmieniła nazwę na Katedrę Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów. W strukturze Katedry powstały dwa nowe zakłady - Zakład Hydrobotaniki oraz Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody.Starsze informacje

Nowy projekt badawczy

Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy