Aktualności


Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

Z przyjemnością informujemy, że w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, powstało laboratorium badań molekularnych organizmów wodnych. Jest ono wyposażone m. in. w zestawy do badań genetycznych organizmów wodnych: badania poziomu ekspresji genów – zestaw do Real-Time PCR; automatyczny system do ilościowej i jakościowej analizy DNA i RNA metodą elektroforezy kapilarnej; spektrofotometr UV-Vis do pomiarów stężenia DNA, RNA i białek z mikroobjętości; komory do przygotowania reakcji qPCR z UVStarsze informacje

Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy