Aktualności


I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie 7 kwietnia 2016 r. za poster pt.: Ocena jakości wody na podstawie właściwości fizycznych i chemicznych w kompleksie zbiorników retencyjnych na rzece Nepryszce w Józefowie. Autorstwa: Moniki Stempniak, Damiana Skibińskiego, Dagmary Łuczkiewicz, Karoliny JóŸwik i Dariusza Mazura z Sekcji Hydrobiologii SKN Ochrony środowiska pod opieką naukową: dr Wojciecha Płaski
Wyróżnienie w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie 7 kwietnia 2016 r. za poster pt.: Pokarm i preferencje pokarmowe trawianki (Perccottus glenii) w rzekach i starorzeczach południowo-wschodniej Polski. Autorstwa: Damiana Skibińskiego, Dagmary Łuczkiewicz, Karoliny JóŸwik, Moniki Stempniak z Sekcji Hydrobiologii SKN Ochrony środowiska pod opieką naukową: dr Wojciecha Płaski



Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy