Starsze informacje


MIĘDZYNARODOWY PROJEKT

Z przyjemnością informujemy, że Katedra Hydrobiologii nawiązała międzynarodową współpracę, realizowaną w ramach działań Cyanocost i Netlake (ES1105 i ES1201) oraz programu badawczego ''European Multi Lake Survey, summer 2015''(EMLS), koordynowanego m.in. przez Uniwersytet Genewki (Szwajcaria). Efektem współpracy był m.in. udział dr Magdaleny Toporowskiej w ogólnoeuropejskim szkoleniu ''CYANOCOST and NETLAKE Training School 2015'', poświęconemu ujednoliconym metodom badań zakwitów sinic (cyjanobacterii) w ramach EMLS, które odbyło się w dniach 11-13 maja 2015 roku w Evian-les- Bains we Francji, organizacja przez Katedrę Hydrobiologii w dniu 18 czerwca 2015 r ogólnopolskich Warsztatów Sinicowych, poświęconych powyższej tematyce, a także prowadzenie przez Katedrę, w ramach programu EMLS, badań zbiorników wodnych, położonych na terenie województwa lubelskiego i obciążonych zakwitami sinic.