Starsze informacje


BADANIA ANTARKTYDY

AntarktydaBadania ekosystemów polarnych prowadzi dr hab. Tomasz Mieczan, kierownik Katedry Hydrobiologii UP w Lublinie, który obecnie przebywa na stażu naukowym w Stacji Antarktycznej "Arctowski". Stacja znajduje się na archipelagu Szetlandów Południowych, na wyspie Króla Jerzego. W ramach pobytu na Antarktydzie T. Mieczan bierze udział w realizacji projektu badawczego ZBA-IBB, dotyczącego metagenomiki mikroorganizmów środowisk lodowcowych. Przebywająca tutaj interdyscyplinarna grupa badaczy z różnych ośrodków naukowych (doc. dr hab. Marek Zdanowski - ZBA - kierownik projektu, prof. Aleksander świątecki, dr Dorota Górniak - UWM, mgr inż. Adam Latusek, Marta Nieckarz - UW) chciałaby także ustalić w jaki sposób wybrane grupy mikroorganizmów mogą przetrwać w jednym z najbardziej ekstremalnych środowisk na Ziemi. Tomasz Mieczan prowadzi badania nad biogeografią Protista i ich rolą w mikrobiologicznych sieciach troficznych w różnych typach ekosystemów wodnych oraz w środowiskach lodowcowych Antarktyki. Wstępne wyniki analiz wskazują na ogromną bioróżnorodność tych organizmów, występowanie gatunków endemicznych i nowych dla nauki. Realizowane na Stacji badania mikrobiologiczne cieszą się obecnie bardzo dużą popularnością. świadczy o tym chociażby fakt, że w ostatnim czasie nasze laboratorium odwiedziła ekipa filmowców z telewizji BBC.Zmiana Nazwy Katedry

Utworzenie Laboratorium Genomiki Organizmów Wodnych

III miejsce w sesji referatowej na XIV Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

I miejsce w sesji posterowej na XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych w Lublinie

Streszczenie raportu końcowego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Międzynarodowy projekt

Konferencja "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych"

Kolejny nowy projekt

Doktoranci z Węgier

Nowy grant

Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego

I miejsce w sesji referatowej na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

I miejsce w sesji referatowej Sejmiku Kół Naukowych w Lublinie

Nagroda dla magistranta

Badania Antarktydy