Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2021

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Adamczuk M. 2021. Demographic consequwnces of mitigating strategies in planktonic invertebrates fasing global browning of freshwater ecosystem. Aquatic Sciences, 83, 31.
 2. Bownik A., Szabelak A. 2021. Short-term effects of pesticide fipronil on behavioral and physiological endpoints of Daphnia magna. Environmental Science and Pollution Research. DOI: 10.1007/s11356-021-13091-6.

 3. Bownik A., Wlodkowic D. 2021. Advances in real-time monitoring of water quality using automated analysis of animal behaviour. Science of the Total Environment. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147796 In press 147796

 4. Bownik A., Wlodkowic D. 2021. Applications of advanced neuro-behavioral analysis strategies in aquatic ecotoxicology. Science of the Total Environment. 772: 145577. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145577.

 5. Chałabis-Mazurek A., Rechulicz J., Pyz-Łukasik R. 2021. A Food-Safety Risk Assessment of Mercury, Lead and Cadmium in Fish Recreationally Caught from Three Lakes in Poland. Animals. 11, 3507. https://doi.org/10.3390/ ani11123507

 6. Dawidek J., Ferencz B., Kubiak-Wójcicka K. 2021. Natural and Anthropogenic Lakes of River Valleys. In: Zelenakova M., Kubiak-Wójcicka K., Negm A.M. Management of Water Resources in Poland. Springer Water. Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-61965-7_6.

 7. Donis D., Mantzouki E., McGinnis D. F., Vachon D., Gallego I., Grossart H. P., ... Toporowska M., Pawlik-Skowrońska B., Niedźwiecki M., Pęczuła W., ... & Rodriguez V. 2021. Stratification strength and light climate explain variation in chlorophyll a at the continental scale in a European multilake survey in a heatwave summer. Limnology and Oceanography, 9999, 1-20. doi: 10.1002/lno.11963

 8. Ferencz B., Dawidek J. 2021. Assessment of Spatial and Vertical Variability of Water Quality: Case Study of a Polymictic Polish Lake. Int. J. Environ. Res. Public Health. 18, 8620. https://doi.org/10.3390/ijerph18168620

 9. Mieczan T., Grześkiewicz M. 2021. The impact of climate warming on the diurnal dynamics of the microbial loop: Ice cover vs. lack of ice cover on dystrophic lakes. Saudi Journal of Biological Sciences, 9: 5175-5186, https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.05.047

 10. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M. 2021. The effect of climate warming on microbial loop function in peat pools and Sphagnum hollows: mesocosm experiments. Int. Rev. Hydrobiol., 106: 106-120.
 11. Pawlik- Skowrońska B., Bownik A. 2021. Cyanobacterial anabaenopeptin-B, microcystins and their mixture cause toxic effects on the behavior of the freshwater crustacean Daphnia magna (Cladocera). Toxicon. 198: 1-11.

 12. Rechulicz J., Płaska W. 2021. The diet of non-indigenous Ameiurus nebulosus of varying size and its potential impact on native fish in shallow lakes. Global Ecology and Conservation. Volume 31, November 2021, e01881.

 13. Soszyński D., Sowińska- Świerkosz B., Kamiński J., Trzaskowska E., Gawryluk A. 2021. Rural public places: specificity and importance for the local community (case study of four villages). European Planning Studies. DOI: 10.1080/09654313.2021.1948974

 14. Sowińska- Świerkosz B., Michalik-Śnieżek M., Bieske-Matejak A. 2021. Can Allotment Gardens (AGs) Be Considered an Example of Nature-Based Solutions (NBS) Based on the Use of Historical Green Infrastructure? Sustainability, 13, 835. https://doi.org/10.3390/
 15. Sowińska - Świerkosz B., Garcia J. 2021. A new evaluation framework for nature-based solutions (NBS) projects based on the application of performance questions and indicators approach. Sci. Total Environ. 787, 147615.

 16. Sowińska - Świerkosz B., Wjcik-Madej J., Michalik-Śnieżek M. 2021. An assessment of the ecological landscape quality (elq) of nature-based solutions (nbs) based on existing elements of green and blue infrastructure (gbi). Sustainability, 13(21), 11674. DOI: 10.3390/su132111674

 17. Szabelak A., Bownik A., Knaga S., Kasperek K. 2021. Effects of L-proline on cellular responses of hen erythrocytes subjected to thermal stress. Journal of Thermal Biology. 96: nr art. 102855. . DOI: 10.1016/j.jtherbio.2021.102855.

 18. Tarkowska-Kukuryk M. 2021. Environmental drivers of macroinvertebrate assemblages within peat pool habitat - implication for bioassessment. Water 13, 2369. https://doi.org/10.3390/w13172369
 19. Tarkowska-Kukuryk M., Toporowska M. 2021. Long-term responses of epiphytic midges (Diptera, Chironomidae) to emergent macrophytes removal and P concentrations in a shallow hypertrophic lake ecosystem. Science of the Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141508.

 20. Tkaczyk A., Bownik A., Dudka J., Kowal K., Ślaska B. 2021. Daphnia magna model in the toxicity assessment of pharmaceuticals: A review. Science of the Total Environment. 763: 143038. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.143038.

 21. Wendling L., Garcia J., Descouteaux D., Sowińska-Świerkosz B., McPhearson T., Frantzeskaki N., La Rosa D., Yiwen Z., Lin T., Fidelis T., Dumitru A., Mitsch W. Jr., Lavrnić S., Maucieri C., Wang Y., Mccarton Y., O'hogain S., Schmidt S., Vidal G., Crespo C.H. 2021.Introduction to the Nature-Based Solutions journal. Nature-Based Solutions, 1, 100003. DOI: 10.1016/j.nbsj.2021.100003


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim

 1. Wargala E., Sławska M., Zalewska A., Toporowska, M. 2021. Health effects of dyes, minerals, and vitamins used in cosmetics. Women, 1, 223-237. https://doi.org/10.3390/women1040020


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Bownik A., Mieczan T., Toporowska M., Kaczorowska A. 2021. Zastosowanie metabolitów bakteryjnych w biokosmetologii. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Red., Chwil M., Denisow B. Wydawnictwo UP w Lublinie, s 130-140.

 2. Kaczorowska A., Mieczan T., Sender J., Bownik A., Toporowska M., Paleolog-Demetraki A. 2021. Wykorzystanie hydrobiontów w biokosmetologii i odnowie biologicznej. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Red., Chwil M., Denisow B. Wydawnictwo UP w Lublinie, s 215-232.

 3. Mieczan T., Bownik A., Toporowska M., Kaczorowska A., Demetraki-Paleolog A. 2021. Wykorzystanie borowiny w kosmetologii, odnowie biologicznej i rehabilitacji. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Red., Chwil M., Denisow B. Wydawnictwo UP w Lublinie, s 120-129.

 4. Rechulicz J. 2021. Zróżnicowanie zespołów ryb w rzece przegrodzonej zaporą bez przepławki na przykładzie rzeki Bystrzycy powyżej i poniżej Zalewu Zemborzyckiego [w:] Kowalska A., Wołos A. [red.] Działalność podmiotów rybackich i wędkarskich w 2020 roku w świetle uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i środowiskowych. Instytut Rybactwa Śródlądowego, Olsztyn, 123-138.

 5. Tchórzewska M., Płaska W. 2021 Charakterystyka właściwości fizycznych i chemicznych wody wybranych zbiorników śródpolnych płaskowyżu świdnickiego i kotliny zamojskiej. W: Praca zbiorowa pod red. D. Kołodyńskiej. Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii - Curie Skłodowskiej: 277-280.

 6. Toporowska M., Mieczan T., Bownik A., Kaczorowska A. 2021. Rola norm polskich, europejskich i międzynarodowych w kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Red., Chwil M., Denisow B. Wydawnictwo UP w Lublinie, s 285-300.

 7. Wargala E., Zalewska A., Sławska M., Toporowska M. 2021. Filtry chemiczne i fizyczne w kosmetykach przeciwsłonecznych oraz ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. W: Wybrane aspekty biokosmetologii. Red., Chwil M., Denisow B. Wydawnictwo UP w Lublinie, s 246-257.

 8. Wargala E., Sławska M., Zalewska A., Toporowska M. 2021. Mikroplastik w kosmetykach - analiza składu kosmetyków oraz wpływ mikroplastiku na środowisko. W: M. Babicz, K. Kropiwiec-Domańska (red.). Środowisko - Roślina - Zwierzę - Produkt. Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 206-219.


Inne publikacje w języku polskim

 1. Toporowska M. 2021. Czy toksynotwórcze sinice występują w źródłach Wyżyny Lubelskiej i Roztocza? Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 1 (103), 27-29.

 2. Sowińska - Świerkosz B., Wójcik J.M, Michalik-Śnieżek M. 2021. Identyfikacja i ocena elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury miasta lublin związanych z konceptem rozwiązań opartych na naturze (nature-based solution nbs). W: VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Nowe kierunki badań w inżynierii Środowiska, energetyce, geodezji i leŚnictwie. Streszczenia. Redakcja merytoryczna / Krzysztof Jóźwiakowski, Alina Kowalczyk-JuŚko, Agata Basak, Barbara Kępowicz, Patrycja Pochwatka s. 48-49. Zwierzyniec 2021.

 3. Ulikowski D., Kalinowska K., Traczuk P., Kapusta A., Stawecki K., Kozłowski M., Czerniawski R., Mazurkiewicz J., Rechulicz J., Kozłowski K., Stabiński R. 2021. Niedobory tlenu w wodach jezior Polski w 2020 roku. Komunikaty rybackie, 2021, 6, 19-25.