Publikacje według roczników


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 >2004


2021

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Adamczuk M. 2021. Demographic consequwnces of mitigating strategies in planktonic invertebrates fasing global browning of freshwater ecosystem. Aquatic Sciences, 83, 31.
 2. Bownik A., Szabelak A. 2021. Short-term effects of pesticide fipronil on behavioral and physiological endpoints of Daphnia magna. Environmental Science and Pollution Research. DOI: 10.1007/s11356-021-13091-6.

 3. Bownik A., Wlodkowic D. 2021. Advances in real-time monitoring of water quality using automated analysis of animal behaviour. Science of the Total Environment. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147796 In press 147796

 4. Bownik A., Wlodkowic D. 2021. Applications of advanced neuro-behavioral analysis strategies in aquatic ecotoxicology. Science of the Total Environment. 772: 145577. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145577.

 5. Dawidek J., Ferencz B., Kubiak-Wójcicka K. 2021. Natural and Anthropogenic Lakes of River Valleys. In: Zelenakova M., Kubiak-Wójcicka K., Negm A.M. Management of Water Resources in Poland. Springer Water. Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-61965-7_6.

 6. Ferencz B., Dawidek J. 2021. Assessment of Spatial and Vertical Variability of Water Quality: Case Study of a Polymictic Polish Lake. Int. J. Environ. Res. Public Health. 18, 8620. https://doi.org/10.3390/ijerph18168620

 7. Mieczan T., Grześkiewicz M. 2021. The impact of climate warming on the diurnal dynamics of the microbial loop: Ice cover vs. lack of ice cover on dystrophic lakes. Saudi Journal of Biological Sciences, 9: 5175-5186, https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.05.047

 8. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M. 2021. The effect of climate warming on microbial loop function in peat pools and Sphagnum hollows: mesocosm experiments. Int. Rev. Hydrobiol., 106: 106-120.
 9. Pawlik- Skowrońska B., Bownik A. 2021. Cyanobacterial anabaenopeptin-B, microcystins and their mixture cause toxic effects on the behavior of the freshwater crustacean Daphnia magna (Cladocera). Toxicon. 198: 1-11.

 10. Rechulicz J., Płaska W. 2021. The diet of non-indigenous Ameiurus nebulosus of varying size and its potential impact on native fish in shallow lakes. Global Ecology and Conservation. Volume 31, November 2021, e01881.

 11. Sowińska- Świerkosz B., Michalik-Śnieżek M., Bieske-Matejak A. 2021. Can Allotment Gardens (AGs) Be Considered an Example of Nature-Based Solutions (NBS) Based on the Use of Historical Green Infrastructure? Sustainability, 13, 835. https://doi.org/10.3390/
 12. Szabelak A., Bownik A., Knaga S., Kasperek K. 2021. Effects of L-proline on cellular responses of hen erythrocytes subjected to thermal stress. Journal of Thermal Biology. 96: nr art. 102855. . DOI: 10.1016/j.jtherbio.2021.102855.

 13. Tarkowska-Kukuryk M. 2021. Environmental drivers of macroinvertebrate assemblages within peat pool habitat - implication for bioassessment. Water 13, 2369. https://doi.org/10.3390/w13172369
 14. Tarkowska-Kukuryk M., Toporowska M. 2021. Long-term responses of epiphytic midges (Diptera, Chironomidae) to emergent macrophytes removal and P concentrations in a shallow hypertrophic lake ecosystem. Science of the Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141508.

 15. Tkaczyk A., Bownik A., Dudka J., Kowal K., Ślaska B. 2021. Daphnia magna model in the toxicity assessment of pharmaceuticals: A review. Science of the Total Environment. 763: 143038. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.143038.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Tchórzewska M., Płaska W. 2021 Charakterystyka właściwości fizycznych i chemicznych wody wybranych zbiorników śródpolnych płaskowyżu świdnickiego i kotliny zamojskiej. W: Praca zbiorowa pod red. D. Kołodyńskiej. Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii - Curie Skłodowskiej: 277-280.

 2. Wargala E., Sławska M., Zalewska A., Toporowska M. 2021. Mikroplastik w kosmetykach - analiza składu kosmetyków oraz wpływ mikroplastiku na środowisko. W: M. Babicz, K. Kropiwiec-Domańska (red.). Środowisko - Roślina - Zwierzę - Produkt. Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowc&@243w, żywności i kosmetyków. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 206-219.


Inne publikacje w języku polskim