Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2019

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Adamczuk M., Mieczan T. 2019. Within-species phenotypic diversity enhances resistanceto stress - A case study using the polymorphic species Bosmina longirostris. International Review of Hydrobiology 104: 137-146.

 2. Adamczuk M., Ferencz B., Mieczan T., Dawidek J. 2019. Allochthonous subsidies as driving forces for development of plankton in an autotrophic, temperate, and small lake. Hydrobiologia, 846, 59-74.

 3. Bownik A. 2019. Physiological endpoints in daphnid acute toxicity tests. Science of The Total Environment. 134400, In press. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134400.

 4. Bownik A., Pawlik-Skowrońska B. 2019. Early indicators of behavioral and physiological disturbances in Daphnia magna (Cladocera) induced by cyanobacterial neurotoxin anatoxin-a. Science of The Total Environment 695, 133913. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.

 5. Bownik A., Szabelak A., Kulińska M., Wałęka M. 2019. Effects of L-proline on swimming parameters of Daphnia magna subjected to heat stress. Journal of Thermal Biology 84, 154-163.

 6. Budzyńska A., Rosińska J., Pełechata A., Toporowska M., Napiórkowska-Krzebietke A., Kozak A., Messyasz B., Pęczuła W., Kokociński M., Szeląg-Wasielewska E., Grabowska M., Mądrecka B., Niedźwiecki M., Alcaraz Parraga P., Pełechaty M., Karpowicz M., Pawlik-Skowrońska B. 2019. Environmental factors driving the occurence of the invasive cyanobacterium Sphaerospermopsis aphanizomenoides (Nostocales) in temperate lakes. Science of the Total Environment, 650 (1): 1338-1347.

 7. Gryzińska M., Rechulicz J., Batkowska J., Jeżewska-Witkowska G., Strachecka A. 2019. Comparison of programs to design primers for Methylation-Specific PCR. Romanian Biotechnological Letters. DOI: 10.26327/RBL2018.251

 8. Ferencz B., Toporowska M., Dawidek J. 2019. Temporal and Vertical Relations between Various Environmental Factors in the Largest Lake of Łęczna-Włodawa Lake District (Eastern Poland). Water, 11, 1263. doi:10.3390/w11061263

 9. Mieczan T., Adamczuk M., Świątecki A., Rudyk-Leuska N. 2019. Relationship between ciliates and environmental parameters in a restored carbonate fen. J. Limnol. 1: 107-120.

 10. Mieczan T., Rudyk-Leuska N. 2019. Seasonal dynamics of the epibiont food web on Unio tumidus (Philipsson, 1788) in eutrophic reservoir. European Journal of Protistology, 69: 138-150.

 11. Rechulicz J. 2019. Changes in a Fish Community in a Small River Related to the Appearance of the Invasive Topmouth Gudgeon Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846). Water, 11(9), 1857.

 12. Rechulicz J., Chałabis-Mazurek A., Valverde Piedra J.L., Mieczan T. 2019. Hg Concentrations in Muscles and Gills of Fish from Shallow Lakes of Different Trophic Status (Eastern Poland). Polish Journal of Environmental Studies, 28: 1. doi: 10.15244/pjoes/84773.

 13. Rechulicz J., Płaska W. 2019. Inter-population variability of diet of the alien species brown bullhead (Ameiurus nebulosus) from lakes with different trophic status. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(1): 59-69. doi: 10.4194/1303-2712-v19_01_07.

 14. Sender J., Garbowski M. 2019. Stability and Diversity in Lake Ecosystem Two Decades after Restoration.Russian Journal of Ecology 50(3): 268-279.

 15. Serafin A., Pogorzelec M., Bronowicka-Mielniczuk U. 2019. Hierarchization of abiotic environmental properties - methodical study for research on the ecology of plants in peat bog habitats. Applied Ecology and Environmental Research, 17 (2): 4081-4096.

 16. Serafin A., Sender J., Bronowicka-Mielniczuk U. 2019. Potential of shrubs, shore vegetation and macrophytes of a lake to function as a phytogeochemical barrier against biogenic substances of various origin. Water, 11 (2): 290.

 17. Sowińska-Świerkosz B., Kolejko M. 2019. Extinction risk to lake minnow (Eupallasella percnurus) due to habitat loss: Eastern Poland case study. Environmental Monitoring and Assessment, 191: 571. https://doi.org/10.1007/s10661-019-7731-6

 18. Sowińska-Świerkosz B., Soszyński D. 2019. The index of the Prognosis Rural Landscape Preferences (IPRLP) as a tool of generalizing peoples' preferences on rural landscape. Journal of Environmental Management, 248, 109272

 19. Urban D., Tokarz E., Sender J., Smal H. 2019. Chemical properties of small peatlands deposits (Eastern Polesie). International Agrophysics, DOI: 10.31545/intagr/105521.

 20. Wilk-Woźniak E., Walusiak E., Burchardt L., Cerbin S., Chmura S., Gąbka M., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Król W., Kuczyńska-Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B. M., Pełechaty M., Pęczuła W., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Żbikowski J. 2019. Effects of the environs of waterbodies on aquatic plants in oxbow lakes (habitat 3150). Ecological Indicators, 98: 736-742, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.11.025.

 21. Zalewska E.D., Pogorzelec M., Król D., Serafin A. 2019. Fungi inhabiting the aboveground organs of downy willow (Salix lapponum L.) and swamp willow (Salix myrtilloides L.). Acta Mycologica 54(2):1134. DOI: 10.5586/am.1134.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim

 1. Świątecki A., Górniak D., Zdanowski M., Grzesiak K., Mieczan T. 2019. Polityczne i prawne aspekty prowadzenia badań naukowych w rejonach polarnych. Studia Prownoustrojowe 43: 335-347.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Rechulicz J., Mieczan T. 2020. Ryby hodowlane. w: Behawior zwierząt, Janczarek I, Karpiński M. (red). Wyd. UP Lublin, 254-272.


Inne publikacje w języku polskim