Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2018

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Demetraki-Paleolog A., Sender J., Kolejko M., Ścibior R. 2018. Stability in planktonic rotifer assemblages found in four old diversified forest ponds of eastern Poland. Pol. J. Environ. Stud. 27 (1): 63-70.

 2. Ferencz B., Dawidek J. 2018. The Role of Confluence in Shaping Water Quality Parameters on Example of the Flow-Through Lake Bikcze (Eastern Poland). Water. 10, 679. doi:10.3390/w10060679.

 3. Ferencz B., Dawidek J., Toporowska M. 2018. Instability of water quality of a shallow, polymictic, flow-through lake. Water, Air & Soil Pollution. 229:141. doi: 10.1007/s11270-018-3724-2.

 4. Grzywna A., Sender J., Bronowicka-Mielniczuk U. 2018. Physical and chemical variables, species composition and coverage of macrophytes in ponds (case study in Eastern Poland). Applied Ecology and Environmental Research. Vol. 16 Issue 3 s. 2129-2139. DOI: 10.15666/aeer/1603_21292139.

 5. Hawrylak-Nowak B., Dresler, S., Matraszek-Gawron R., Oszczęda Z., Pogorzelec M. 2018. The water treated with low- -frequency low-pressure glow plasma enhances the phytoavailability of selenium and promotes the growth of selenium-treated cucumber plants. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 17(4), 109-116.

 6. Kmieć K., Pogorzelec M., Haerylak-Nowak B., Banach-Albińska B. 2018. Salix lapponum L. vs. phytophagous insects - an assessment of the risks and the reaction of plants. Dendrobiology 79: 131-139.

 7. Mantzouki E., Campbell J., van Loon E., Visser P., Konstantinou I., Antoniou M. ... Toporowska M., Pawlik-Skowronska B., Niedźwiecki M., Pęczuła W., ... . Ibelings B.W. 2018. A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific Data, 5: 180226. DOI: 10.1038/sdata.2018.226

 8. Mantzouki E., Lurling M., Fastner J., de Senerpont Domis L., Wilk-Woźniak E., Koreiviene J., .... Toporowska M., Pawlik-Skowrońska B., Niedźwiecki M., Pęczuła W., ....Ibelings B.W. 2018. Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins. 10 (4), 156. doi:10.3390/toxins10040156.

 9. Mieczan T., Adamczuk M., Pogorzelec M. 2018. Ciliates as restoration indicators in peatbogs - 10 years of study. European Journal of Protistology. 62: 11-23.

 10. Mieczan T., Pawlik-Skowrońska B. 2018. Effects of Arcella vulgaris on microbial loop communities in peat pools (an experimental approach). Fundam. Appl. Limnol., 2: 103-113.

 11. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M., Arva D., Berzni-Nagy L., Novak Z., Vajda C. 2018. The effect of epiphytic macroinvertebrates on microbial communities in different types of macrophyte-dominated shallow lakes. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 2018, 419, 13. DOI 10.1051/kmae/2017060.

 12. Pęczuła W., Grabowska M., Zieliński P., Karpowicz M., Danielczyk M. 2018. Vertical distribution of expansive, bloom-forming algae Gonyostomum semen vs. plankton community and water chemistry in four small humic lakes. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 2018, 419, 28. DOI:10.1051/kmae/2018017.

 13. Płaska W., Mieczan T. 2018. Effects of water bugs on crustacean zooplankton in a shallow littoral zone. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 2018, 419, 16. DOI https://doi.org/10.1051/kmae/2018012.

 14. Rechulicz J., Płaska W. 2018. The invasive Ameiurus nebulosus as a permanent part of the fish fauna in selected reservoirs in Central Europe: long term study of three shallow lakes. Turkish Journal of Zoology, 42, 464-474. doi: 10.3906/zoo-1710-16.

 15. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., Mazur-Marzec H. 2018. Toxic oligopeptides in the cyanobacterium Planktothrix agardhii-dominanted blooms and their effects on duckweed (Lemnaceae) development. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 2018, 419, 41. https://doi.org/10.1051/kmae/2018026.

 16. Sender J. 2018. Impact of the drainage system on water vegetation of the Lowland Lakes (Eastern Poland). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 18(4): 611-622. doi: 10.4194/1303-2712-v18_4_13.

 17. Sender J., Grabowski M., Urban D., Demetraki-Paleolog A. 2018. Preliminary study of water quality improving in storage reservoir by introducing of artificial phytolittoral (Wstępne badania nad poprawą jakości wody zbiornika zaporowego poprzez wprowadzenie sztucznego fitolitoralu). Rocznik Ochrona Środowiska. T. 20 s. 392-416.

 18. Serafin A. Pogorzelec M. Bronowicka-Mielniczuk U. 2018. Habitat preferences of Oxycoccus palustris PERS. on peatlands in East Poland in the perspective of shaping the conditions of ecological cultivation of the species. Applied Ecology and Environmental Research 16(4): 4015-4028.

 19. Solis M., Pawlik-Skowrońska B., Adamczuk M., Kalinowska R. 2018. Dynamics of small-sized Cladocera and their algal diet in lake with toxic cyanobacterial water blooms. Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 2018, 54, 6. DOI https://doi.org/10.1051/limn/2018001.

 20. Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B., Stokowski P.A., Tucki A 2017. Spatial arrangements of tourist villages: implications for the integration of residents and tourists. Tourism Geographies. doi.org/10.1080/14616688.2017.1387808.

 21. Toporowska M., Ferencz B., Dawidek J. 2018. Impact of lake-catchment processes on phytoplankton community structure in temperate shallow lakes. Ecohydrology, 11(8); e2017. https://doi.org/10.1002/eco.2017

 22. Toporowska M., Rechulicz J., Adamczuk M., Niedźwiecki M. 2018. The role of abiotic and biotic environmental factors in shaping epiphyton on common reed in shallow, hydrologically transformed, temperate lakes. Knowl. Managt. Aquat. Ecosyst. 2018, 419, 18. DOI: 10.1051/kmae/2018005.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim

 1. Sender J., Maślanko W. 2018. Natural values of the urban river valley and the possibilities of its development - Bystrzyca River valley study case(Poland). Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 20: 2. The Wetlands Diversity pp. 85-102.

 2. Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B. 2018. Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej. Studia Obszarów Wiejskich, 50:185-196.

 3. Urban D., Sender J., Wójciak H. 2018. Floristic and phytoscologic of mid-field swamps in Eastern Poland. International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Vol. 18 Iss. 5.2 s. 437-444.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych


Inne publikacje w języku polskim

 1. Plackowski R., Sender J. 2018. Nowe stanowiska roślin naczyniowych i weryfikacja istniejących z terenu Polski Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Scheuchzeria palustris L. Inżynieria Ekologiczna. Vol. 19 z. 6 s. 160-171. DOI: 10.12912/23920629/99167