Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2017

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Bielańska-Grajner I., Mieczan T., Cieplok A. 2017. Ecology of moss-dwelling rotifers in a raised bog: differentiation of rotifer communities in microhabitats. Biologia. Section Zoology. 72 (2): 175-183.

 2. Chmielewski T.J., Butler A., Kułak A., Chmielewski S. 2017. Landscape's physiognomic structure: conceptual development and practical applications. Landscape Research pp. 2-18. DOI.10.1080/01426397.2017.1314454

 3. Dziga D., Maksylewicz A., Maroszek M., Budzyńska A., Napiórkowska-Krzebietke A., Toporowska M., Grabowska M., Kozak A., Rosińska J., Meriluoto J. 2017. The biodegradation of microcystins in temperate freshwater bodies with previous cyanobacterial history. Ecotoxicology and Environmental Safety. 145: 420-430.

 4. Ferencz B., Toporowska M., Dawidek J., Sobolewski W. 2017. Hydro-chemical conditions of shaping the water quality of shallow Łęczna - Włodawa Lakes (Eastern Poland). CLEAN-Soil, Air, Water. 45 (5):1-6.

 5. Filoc M., Kupryjanowicz M., Szeroczyńska K., Suchora M., Rzodkiewicz M. 2017. Environmental changes related to the 8.2-ka event and other climate fluctuations during the middle Holocene: Evidence from two dystrophic lakes in NE Poland. Holocene. 27 (10):1550-1566.

 6. Głębocka K., Pogorzelec M. 2017. Genetic diversity of the Salix lapponum L. population intended as a source of material for reintroduction. Dendrobiology. 78: 136-145.

 7. Grzywaczewski G, Kowalczyk-Pecka D, Cios S, Bojar W., Jankuszew A., Bojar H., Kolejko M. 2017. Tawny owl (Strix aluco) as a potential transmitter of Enterobacteriaceae epidemiologically relevant for forest service workers, nature protection service and ornithologists. Ann Agric Environ Med. 24: 62-65.

 8. Grzywna A., Sender J., Bronowicka-Mielniczuk U. 2017. Analysis of the ecological status of surface waters in the region of the Lublin conurbation. Rocz. Ochr. Śr. 19: 439-450.

 9. Mieczan T., Adamczuk M., Pęczuła W., Tarkowska-Kukuryk M., Pawlik-Skowrońska B. 2017. Effects of experimental addition of nitrogen and phosphorus on microbial and metazoan communities in a peatbog. European Journal of Protistology. 59: 50-64.

 10. Mieczan T., Adamczuk M., Pogorzelec M. 2017. Ciliates as restoration indicators in peatbogs - 10 years of study. European Journal of Protistology. 62: 11-23 https://doi.org/10.1016/j.ejop.2017.10.002.

 11. Mieczan T., Adamczuk M., Tarkowska-Kukuryk M. 2017. Ecology of ciliates in microbial mats in meltwater streams, King George Island, maritime Antarctica. Polar Biology. 40: 1071-1083.

 12. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M. 2017. Microbial Communities as Environmental Indicators of Ecological Disturbance in Restored Carbonate Fen-Results of 10 Years of Studies. Microbial Ecology. 74: 384-401.

 13. Niedźwiecki M., Adamczuk M., Mieczan T. 2017. Trophic interactions among the heterotrophic components of plankton in man-made peat pools. Journal of Limnology. 76(3): 524-533.

 14. Pęczuła W., Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M. 2017. Distribution of planktonic crustaceans and its diurnal changes in a hypertrophic shallow lake: does the switch from turbid-water state to clear-water state matters? Annales de Limnologie - International Journal of Limnology. 53: 369 - 376.

 15. Pęczuła W., Toporowska M., Pawlik-Skowrońska B., Koreiviene J. 2017. An experimental study on the influence of the bloom-forming alga Gonyostomum semen (Raphidophyceae) on cladoceran species Daphnia magna. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 418:15. https://doi.org/10.1051/kmae/2017006.

 16. Sender J., Maślanko W., Różańska-Boczula M., Cianfaglione K. 2017. A new multi-criteria method for the ecological assessment of lakes: A case study from the Transboundary Biosphere Reserve 'West Polesie' (Poland). Journal of Limnology, Special Issue: Bio-monitoring. 76(s1):60-74.

 17. Serafin A., Pogorzelec M., Bronowicka-Mielniczuk U. 2017. The specificity of natural habitats of Menyanthes trifoliata L. in the peat bogs of the central parts of eastern Poland. Applied Ecology and Environmental Research. 15(3): 849-859.

 18. Sowińska-Świerkosz B. 2017. The application of surrogate measures of ecological quality assessment: the introduction of the Indicator of Ecological Landscape Quality (IELQ). Ecological Indicators. 73: 224-234.

 19. Sowińska-Świerkosz B. 2017. Review of cultural heritage indicators related to landscape: Types, categorisation schemes and their usefulness in quality assessment. Ecological Indicators. 81: 526-542.

 20. Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T. 2017. Submerged macrophytes as bioindicators of environmental conditions in shallow lakes in eastern Poland. Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 53: 27-34.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim

 1. Grzywna A., Sender J. 2017. Land cover changes in catchment areas of lakes situated in headwaters of the Tyśmienica River. J. Water Land Dev. 33: 65-71.

 2. Sender J., Demetraki-Paleolog A., Kolejko M., Klimczak M., Kaczorowska A. 2017 . Direction of hydrobotanic changes of mesotrophic lake (East Poland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. XIV : 103-111.

 3. Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Sulborska A, Żuraw B., Dmitruk M., Stępniewski K., Pogorzelec M., Voloshchuk K. 2017. Assessment of Salix spp. pollen availability to insects based on aerobiological investigations. Acta Agrobotanica. 70(2): 1717.

 4. Demetraki-Paleolog A., Sender J., Kolejko M. 2017. Faunistic similarity in planktonic rotifer assemblages found in six eutrophic lakes situated within or beyond the water system of Wieprz-Krzna Canal (Eastern Poland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. XIV: 5-15.

 5. Kolejko M., Demetraki-Paleolog A., Sender J. 2017. Analysis of changes in the structure of ichthyofauna in the post excavation reserviors in the area of Chodelka River (Lublin Upland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego XIV : 27-35.

 6. Maślanko W., Sender J. 2017. Application of a new multi-criteria ABC method for assessment of the ecological potential of Mosty and Zahajki dam reservoirs. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. XIV: 36-51.

 7. Plackowski R., Sender J. 2017. Analysis of some ecological and biological aspects of Scheuchzeria palustris L. occurring on the example of a stand in the Czarny Ług Reserve near Wolbórz (Central Poland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. XIV: 95-101.

 8. Sender J., Maślanko W. 2017. Floristic diversity of lakes subjected to long term changes in the water network of the West Polesie (Eastern Poland). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research "The Wetlands Diversity". 19.3: 1-16.

 9. Soszyński D., Sowińska-Świerkosz B. 2017. Landscape preferences of the lakeside villages' residents; example of the West Polesie. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. XIV: 124-130.

 10. Sowińska-Świerkosz B., Soszyński D. 2017. Cultural landscape indicators of the lakeside and riverside villages of the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. XIV: 131-139.

 11. Suchora M., Szczurawska A., Niedźwiecki M. 2017Trophic state indexes and phytoplankton in the trophic status assessment of waters of a small retention reservoir at an early stage of operation. J. Ecol. Eng. 18 (5), 209-215, DOI: 10.12911/22998993/74625.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)

 1. Buczyński P., Buczyńska E., Kowalak E., Matuszak-Krupa J., Płaska W., Stryjecji R., 2017. Ważki (Odonata) Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny: dane z lat 2004 - 2016. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 36(1): 59-86.

 2. Michalik-Śnieżek M., Chmielewski T.J. 2017. Krajobrazy aktualne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 36: 47-61.

 3. Sender J., Jaruga C. 2017. Eutrofizacja wód zbiorników zaporowych oraz rola makrofitów w tym procesie. Inż. Ekologiczna. 18(3): 227-244.


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Bruno M., Ploux O., Metcalf J.S., Mejean A., Pawlik-Skowrońska B., Furey A. 2017. Anatoxin-a, Homoanatoxin-a, and Natural Analogues. eds Meriluoto J., Spoof L., Codd G.A., Handbook of cyanobacterial monitoring and cyanotoxin analysis. JohnWiley&Sons, Ltd, ISBN 9781119068686, United Kingdom. 138- 147.

 2. Bernard C., Ballot A., Thomazeau S., Maloufi S., Fyrey A., Mankiewicz-Boczek J., Pawlik-Skowrońska B., Capelli C., Salmaso N. 2017. Cyanobacteria associated with the production of cyanotoxins. eds Meriluoto J., Spoof L., Codd G.A., Handbook of cyanobacterial monitoring and cyanotoxin analysis. JohnWiley&Sons, Ltd, ISBN 9781119068686, United Kingdom. 501-525.

 3. Pawlik-Skowrońska B., Pęczuła W. 2017. Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects. ISBN 9788394800000, Pracownia Poligraficzna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, pp. 122.

 4. Szewczyk A., Rechulicz J. 2017. Aktywność ruchowa i preferencje siedliskowe samców bojowników syjamskich Betta splenders. Nowakowicz - Dębek B. Chabuz W. (red.) Monografia pt.: Monitorowanie zagrożeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie: 50- 55.


Inne publikacje w języku polskim

 1. Pawlik-Skowrońska B., Pęczuła W. 2017. Zakwity wód powierzchniowych nie tylko w Polsce. Aktualności UW w Lublinie. 3: 12.