Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2016

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Adamczuk M., 2016. Past, present, and future roles of small cladoceran Bosmina longirostris (O. F. Muller, 1785) in aquatic ecosystems. Hydrobiologia, 767: 1-11.

 2. Fiłoc M., Kupryjanowicz M., Rzodkiewicz M., Suchora M., 2016. Response of terrestrial and lake environments in NE Poland to Preboreal cold oscillations (PBO). Quatenary International. doi:10.1016/j.quaint.2016.02.052

 3. Kornijów R., Kowalewski G., Sugier P., Kaczorowska A., Gąsiorowski M., Woszczyk M., 2016. Towards a more precisely defined macrophyte-dominated regime: the recent history of a shallow lake in Eastern Poland. Hydrobiologia, 772:45-62.

 4. Kowalewski G.A., Kornijów R., McGowan S., Kaczorowska A., Bałaga K., Namiotko T., Gąsiorowski M., Wasiłowska A., 2016. Disentangling natural and anthropogenic drivers of changesin a shallow lake using palaeolimnology and historical archives. Hydrobiologia, 767: 301-320.

 5. Mieczan T., Adamczuk M., 2016. Ecology of ciliates in microbial mats in small ponds: relationship to environmental parameters (King George Island, Maritime Antarctica). Ann. Zool. Fennici, 53: 201-214.

 6. Mieczan T., Adamczuk M., Tarkowska-Kukuryk M. 2016. Ecology of ciliates in microbial mats in meltwater streams, King George Island, Maritime Antarctica. Polar Biology, DOI: 10.1007/s00300-016-2034-7.

 7. Mieczan T., Adamczuk M., Tarkowska-Kukuryk M., Nawrot D., 2016. Effect of water chemistry on zooplanktonic and microbial communities across freshwater ecotones in different macrophyte-dominated shallow lakes. Journal of Limnology, 2:262-274.

 8. Niedźwiecki M., Mieczan T., Adamczuk M., 2016. Ecology of testate amoebae (Protists) in Sphagnum dominated peatbog and relation of species assemblages to environmental parameters. Oceanological and Hydrobiological Studies, 45 (3): 344-352.

 9. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., 2016. How to mitigate cyanobacterial blooms and cyanotoxin production in eutrophic water reservoirs? Hydrobiologia, 778 (1): 45-59.

 10. Płaska W., Kurzątkowska A., Stępień A., Buczyńska E., Pakulnicka J., Szlauer-Lukaszewska A., Zawal A., 2016. The effect of dredging of a small lowaland river on aquatic Heteroptera. Ann. Zool. Fennici, 53: 139-153.

 11. Rechulicz J., Płaska W., 2016. Zróżnicowanie zespołów ryb w małych rzekach położonych na terenach zalesionych i niezalesionych. Sylwan, 160 (4): 344-352.

 12. Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T. 2016. Submerged macrophytes as bioindicators of environmental conditions in shallow lakes in eastern Poland. Ann. Limnol. - Int. J. Lim., DOI: 10.1051/limn/2016031

 13. Toporowska M., Pawlik-Skowrońska B., Kalinowska R., 2016. Mass development of diazotrophic cyanobacteria (Nostocales) and production of neurotoxic anatoxin-a in a Planktothrix (Oscillatoriales) dominated temperate lake. Water, Air, & Soil Pollution, 227 (9): 321-334.

 14. Solis M., Pawlik-Skowrońska B., Kalinowska R., 2016. Seasonal changes of phytoplankton and cyanobacteria/cyanotoxin risk in two shallow morphologically altered lakes: Effects of water level manipulation (Wieprz-Krzna Canal System, Eastern Poland). Ecological Indicators, 66: 103-112.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim

 1. Demetraki-Paleolog A., Kolejko M., Sender J. 2016. The degree of similarity in faunistic planktonic Rotifer assemblages in three lakes linked by Wieprz-Krzna Canal (Estern Poland). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 13: 5-66.

 2. Jarosz J., Suchora M., Piróg A. (2016): Wykorzystanie analizy ameb skorupkowych do rekonstrukcji ekstremalnych zmian w hydrologii stanowiska Płotycze koło Sobiboru. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B-Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 70 (2): 45-61.

 3. Kolejko M., Sender J., Demetraki-Paleolog A. 2016. Analysis of changes in the structure of ichthyofauna in the post excavation reservoirs in the area of Wieprz-Krzna Canal (Polesie Lubelskie). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 13: 17-26.

 4. Mieczan T., Pęczuła W., Tarkowska-Kukuryk M., Rechulicz J., Płaska W., Radomska K. 2016. Seasonal changes of ciliates in activated sludge (wastewater treatment plant "Bieławin", Chełm). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 13: 27-32.

 5. Niedźwiecki M., Mieczan T. 2016. Vertical micro-distribution of testate amoebae and ciliates in Sphagnum dominated peatland. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 13: 41-49.

 6. Płaska W., Rechulicz J., Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M., Pęczuła W. 2016. Colonization of new created anthropogenic small ponds by water bugs. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 13: 61-68.

 7. Pęczuła W., Płaska W., Rechulicz J., Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M. 2016. The role of wind conditions in the horizontal distribution of summer phytoplankton in a shallow lake - a preliminary study. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 13: 50-60.

 8. Rechulicz J., Płaska W., Pęczuła W., Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T. 2016.The structure of ichthyofauna and angling pressure on fish in upper section of Bystrzyca river. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 13: 69-79.

 9. Rybak M., Gąbka M., Pęczuła W., 2016. A new locality of endangered bog bulrush Schoenoplectiella mucronata (Cyperaceae) in the Eastern Poland. Steciana, 20: 15-19; doi:10.12657/steciana.020.003.

 10. Sender J., Garbowska M., Demetraki-Paleolog A., Kolejko M. 2016. Differentiation of the macrophytes structure in the Bains of flow and inflow lakes. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 13: 80-89.

 11. Tarkowska-Kukuryk M., Płaska W., Mieczan T., Rechulicz J., Pęczuła W. 2016. Influence of habitat conditions on the occurrence of epiphytic invertebrate fauna in oxbow lakes. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 13: 122-128.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych


Inne publikacje w języku polskim