Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2015

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Adamczuk M., 2015. Past, present, and future roles of small cladoceran Bosmina longirostris (O. F. Muller, 1785) in aquatic ecosystems. Hydrobiologia, DOI: 10.1007/s10750-015-2495-7

 2. Adamczuk M., Mieczan T., 2015. Different levels of precision in studies on the alimentary tract content of omnivorous fish affect predictions of their food niche and competitive interactions. Comptes Rendus Biologies, 338: 678-687.

 3. Adamczuk M., Mieczan T., Nawrot D., Rechulicz J. 2015. Indirect effect of environmental factors on interactions between microbial and classical food webs in freshwater ecosystems. Ann. Limnol. - Int. J. Limnol., 51: 49-58.

 4. Adamczuk M., Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M., Demetraki-Paleolog A. 2015. Rotatoria-Cladocera-Copepoda relations in the long-term monitoring of water quality in lakes with trophic variation (E. Poland). Environmental Earth Sciences, 73: 8189-8196.

 5. Grzywna A., Tarkowska-Kukuryk M., Bochniak A., Marczuk A., Jóźwiakowski K., Mazur A., Obroślak R., Nieścioruk K., Zarajczyk J.. 2015. Zastosowanie wskaźników chemicznych i biologicznych do oceny potencjału ekologicznego sztucznych cieków wodnych. Przem. Chem., 94 (11): 1954-1957.

 6. Kalinowska R., Backor ., Pawlik-Skowrońska B. 2015. Parietin in the tolerant lichen Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. increases protection of Trebouxia photobionts from cadmium excess. Ecological Indicators, 58: 132-138.

 7. Kowalewski G.A., Kornijów R., McGowan S., Kaczorowska A., Bałaga K., Namiotko T., Gąsiorowski M., Wasiłowska A., 2015. Disentangling natural and anthropogenic drivers of changesin a shallow lake using palaeolimnology and historical archives. Hydrobiologia, DOI 10.1007/s10750-015-2510-z.

 8. Mieczan T., Adamczuk M. 2015. Ecology of testate amoebae (Protists) in mosses: distribution and relation of species assemblages with environmental parameters (King George Island, Antarctica). Polar Biology, 38: 221-230.

 9. Mieczan T., Adamczuk M., Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M. 2015. Eutrophication of peatbogs: consequences of P and N enrichment for microbial and metazoan communities in mesocosm experiments. Aquatic Microbial Ecology, 74: 121-141.

 10. Mieczan T., Niedźwiecki M., Adamczuk M., Bielańska-Grajner I. 2015. Stable isotope analyses revealed high seasonal dynamics in the food web structure of a peatbog. International Review of Hydrobiology, 100: 141-150.

 11. Mieczan T., Niedźwiecki M., Tarkowska-Kukuryk M. 2015. Effect of rotifers, copepods and chironomid larvae on microbial communities in peatlands. Eur. J. Protistol., 51: 386-400.

 12. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M., Adamczuk M., Pęczuła W., Demetraki-Paleolog A., Niedźwiecki M. 2015. Research of different types of peatbogs: relationschips of biocenosis structures and physico-chemical parameters, Pol. J. Environ. Stud., 1: 191-198.

 13. Pęczuła W. 2015. Variability of coloured dissolved organic carbon in seepage humic lakes as related to lake morphometry, catchment characteristics and precipitation. Ecohydrology, 8: 1229-1238.

 14. Pęczuła W., Suchora M., Żukowska G. 2015. The influence of glucose and peat extract additions on the spring recruitment of Gonyostomum semen from the sediments. Hydrobiologia, 744: 177-186.

 15. Rechulicz J., Płaska W., Nawrot D. 2015. Occurrence, dispersion and habitat preferences of Amur sleeper (Perccottus glenii) in oxbow lakes of a large river and its tributary. Aquatic Ecology, 49: 389-399.

 16. Solis M., Pawlik-Skowrońska B., Kalinowska R. 2015. Development of toxin-producing cyanobacteria during the water level manipulation in a shallow heavily modified lake. Oceanological and Hydrobiological Studies, 44 (2): 223-235.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim

 1. Demetraki-Paleolog A., Kolejko M., Sender J. 2015. Long-term changes in planktonic rotifer assemblages in the ponds of Lasy Janowskie Landscape Park. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 12: 13-22.

 2. Kolejko M., Sender J., Demetraki-Paleolog A. 2015. Analysis of changes of structure of ichthyofauna in the post excavation reserviors (example from Polesie Lubelskie). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 12: 23-30.

 3. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M., Pęczuła W., Płaska W., Rechulicz J. 2015. Seasonal patterns of testate amoebae and ciliates in peatbogs vs. bacteria and flagellates abundance. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 12: 46-53.

 4. Płaska W., Rechulicz J., Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T., Pęczuła W. 2015. Zonality of occuring and species composition of zoopleuston in two eutrophic water reservoirs on Łęczna-Włodawa Lakeland. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 12: 78-85.

 5. Pęczuła W., Mieczan T., Płaska W., Rechulicz J., Tarkowska-Kukuryk M., 2015.Algal blooms as a problem of water management in the industry. A preliminary studyon the efficiency of water treatment line in a cogeneration power plant in Eastern Poland. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 12: 71-77.

 6. Rechulicz J., Płaska W., Tarkowska- Kukuryk M., Mieczan T., Pęczuła W. 2015. Abundance and characteristics of population of brown bullhead (Ameiurus nebulosus) in Domaszne Lake. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 12: 86-92.

 7. Sender J., Kolejko M., Demetraki-Paleolog A. 2015. Interactions within macrophytes in some small lakes from Polesie Lubelskie region. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 12: 102-110.

 8. Tarkowska-Kukuryk M., Pęczuła W., Mieczan T., Płaska W., Rechulicz J. 2015. Effects of submerged macrophytes on the concentrations of phosphorous and chlorophyll a under experimental conditions. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 12: 120-127.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)

 1. Lik J., Adamczuk M., Dukowska M., Grzybkowska M., Leszczyńska J., Szczerkowska-Majchrzak E., 2015. Przegęszczona płoc i jej baza pokarmowa zasobna w zooplankton poniżej tamy zbiornika Jeziorsko. Roczniki Naukowe PZW, 28: 85-104.


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Gąbka M., Bociąg K., Chmara R., Jakubas E., Joniak T., Kisiel A., Lisek D., Messyasz B., Pełechaty M., Pęczuła W., Pukacz A., Rekowska E., Rybak M., Wilk-Woźniak E., 2015. Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charatea).Monitoring siedkisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Częśc czwarta, 120-140.

 2. Pawlik-Skowrońska B. Kalinowska R, 2015. Glony z terenów o podwyższonej zawartości metali ciężkich; mechanizmy ich odporności na metale, eds. Wierzbicka M. EKOTOKSYKOLOGIA. Rośliny, gleby, metale, 282-298.

 3. Pawlik-Skowrońska B. Skowroński T., 2015. Tolernacja porostów na metale ciężkie, eds. Wierzbicka M. EKOTOKSYKOLOGIA. Rośliny, gleby, metale, 274-282.


Inne publikacje w języku polskim

 1. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., Kalinowska R. 2015. Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków srodowiskowych. Zalew Zemborzycki w Lublinie szanse i zagrożenia, 63-72.

 2. Pęczuła W., Kornijów R., Adamczuk M., Gorzel M., Kaczorowska A., Pawlik-Skowrońska B., Płaska W., Rechulicz J. 2015. Wstępne badania nad rolą ryb w kształtowaniu sieci troficznych ekosystemu Zbiornika Zemborzyckiego w aspekcie potencjalnych działań rekultywacyjnych. Zalew Zemborzycki w Lublinie szanse i zagrożenia, 73-79.