Publikacje według roczników


2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 >2005


2013

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Adamczuk M., 2013: The effect of habitat complexity on the contribution of some littoral-benthic Cladocera to the pelagic food web. Marine and Freshwater Research,64(11): 1049-1057.

 2. Adamczuk M., Mieczan T. 2013: Spatial distribution of brood-bearing females of limnetic species of Cladocera. Comptes Rendus Biologies, 336(9):457-65.

 3. Kloskowski J., Rechulicz J., Jarzynowa B. 2013. Resource availability and use by Eurasian otters Lutra lutra in a heavily modified river-canal system. Wildlife Biology, 19(4):439-451.

 4. Kobos J., Błaszczyk A., Hohlfeld N., Toruńska-Sitarz A., Krakowiak A., Hebel A., Sutryk K., Grabowska M., Toporowska M., Kokociński M., Messyasz B., Rybak A., Napiórkowska-Krzebietke A., Nawrocka L., Pełechata A., BudzyńskaA. , Zagajewski P, Mazur-Marzec H. 2013. Cyanobacteria and cyanotoxins in Polish freshwater bodies. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 42 (4): 358-378. DOI: 10.2478/s13545-013-0093-8

 5. Kowalewski G., Kornijów R., McGowan S., Woszczyk M., Suchora M., Bałaga K., Kaczorowska A., Gąsiorowski M., Szeroczyńska K., Wasiłowska A., 2013. Persistence of protected, vulnerable macrophyte species in a small, shallow eutrophic lake (eastern Poland) over the past two centuries: Implications for lake management and conservation. Aquatic Botany, 106: 1-13.

 6. Mieczan T., Adamczuk M., Nawrot D. 2013. Effect of water chemistry on the planktonic communities and relationships among food web components across a freshwater ecotone. Arch. Biol. Sci. 65 (4): 1491-1504.

 7. Mieczan T., Górniak D., Świątecki A., Zdanowski M., Tarkowska-Kukuryk M. 2013. The distribution of ciliates on Ecology Glacier (King George Island, Antarctica): relationships between species assemblages and environmental parameters. Polar Biology, 36: 249-258.

 8. Mieczan T., Górniak D., Świątecki A., Zdanowski M., Tarkowska-Kukuryk M., Adamczuk M. 2013. Vertical microzonation of ciliates in cryoconite holes in Ecology Glacier, King George Island. Polish Polar Research, 2: 201-212.

 9. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M. 2013. Diurnal dynamics of the microbial loop in peatlands: structure, function and relationship to environmental parameters. Hydrobiologia, 717: 189-201.

 10. Pawlik-Skowrońska B., Kalinowska R., Skowroński T. 2013. Cyanotoxin diversity and food web bioaccumulation in a reservoirwith decreasing phosphorus concentrations and perennial cyanobacterial blooms. Harmful Algae, 28: 118–125.

 11. Pęczuła W. 2013. Influence of barley straw (Hordeum vulgare L.) extract on phytoplankton dominated by Scenedesmus species in laboratory conditions: the importance of the extraction duration. Journal of Applied Phycology, 25:661-665.

 12. Pęczuła W. 2013. Habitat factors accompanying the mass appearances of nuisance, invasive and alien algal species Gonyostomum semen (Ehr.) Diensig in humic lakes of Eastern Poland. Polish Journal of Ecology, 61: 535-543.

 13. Pęczuła W., Mencfel R., Kowalczyk-Pecka D. 2013. Among-lake variation in vertical distribution of invasive, bloom-forming algal species Gonyostomum semen (Raphidophyceae) in stratified humic lakes of eastern Poland. International Review of Hydrobiology 98: 1-9.

 14. Pęczuła W., Poniewozik M., Szczurowska A. Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing bloom formation in nine lakes of Polesie region (CE Poland). Annales de Limnologie – International Journal of Limnology. 49: 301-308.

 15. Pęczuła W., Szczurowska A. 2013. Long term changes in the humic lake phytoplankton in response to the water level rising: the effects of beavers engineering on a freshwater ecosystem. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 410, DOI: 10.1051/kmae/2013061

 16. Tarkowska-Kukuryk M. 2013. Periphytic algae as food source for grazing chironomids in a shallow phytoplankton dominated lake. Limnologica 43: 254-264.

 17. Tarkowska-Kukuryk M. 2013. Effect of phosphorous loadings on macrophytes structure and trophic state of dam reservoir on a small lowland river (eastern Poland). Archives of Environmental Protection 39 (3): 33-46.

 18. Wołowski K., Uzarowicz, Łukaszek M., Pawlik-Skowrońska B. 2013. Diversity of algal communities in acid mine drainages of different physico-chemical properties. Nova Hedwigia, 97/21: 117-137.

 19. Żarski D., Rechulicz J., Krejszeff S., Czarkowski T.K., Stańczak K., Palińska K., Gryzińska M, Hliwa P, Targońska K., Kozłowski K, Mamcarz A. 2013 Ovarian alterations in wild northern pike, Esox lucius L., females. Diseases of Aquatic Organisms. 106: 49-56.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim

 1. Demetraki-Paleolog A. 2013. Changes in the structure of planktonic rotifers in some Ponds of the Poleski National Park during the years 1997-2009. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. 10:53-61.

 2. Demetraki-Paleolog A., Sender J. 2013. Planktonic Rotifers of three eutrophic lakes of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland (Eastern Poland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. 10:62-69.

 3. Mieczan T. 2013. Size spectra and abundance of periphytic ciliate communities in small, eutrophic lake (eastern Poland).TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. 10:250-259.

 4. Pęczuła W. 2013. Phytoplankton diversity related to habitat heterogeneity of small and shallow humic lake Płotycze (Eastern Poland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. 10:291-305.

 5. Pęczuła W. , Banach B. 2013. Small water bodies and lakes protected under EU Habitat Directive – results of the pilot wildlife minitoring in the Lublin Region”. TEKA Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 10: 306-317.

 6. Płaska W. 2013. Zoopleuston of small water bodies in Polesie National Park and its protection buffer zone. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr.- OL PAN, 10, 326-333.

 7. Poniewozik M., Płaska W. 2013. Composition of selected phyto- and zoocenozis in small , astatic water bodies. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr.- OL PAN, 10, 360-369.

 8. Sender J., Demetraki-Paleolog A. 2013. Ecotones in estuary zone of the Bystrzyca River close to the Zemborzycki reservoir – delimitation, classification and valorization. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. 10:380-390.

 9. Szczurowska A., Pęczuła W. 2013. Community structure of summer phytoplankton in peat pits situated on quaking bog “Krugłe Bagno” (Polesie Lubelskie, CE Poland) TEKA Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 10: 417-424.

 10. Tarkowska-Kukuryk M. 2013. Structure of fauna associated with floating-leaved and submerged macrophytes in a small depression reservoir (Eastern Poland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. 10:431-437.

 11. Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T., Rechulicz J., Pęczuła W. 2013. Distribution of zoobenthos between littoral and middle lake zone in two shallow lakes of different trophic status. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. 10:438-447.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)

 1. Rechulicz J., Płaska W. 2013. Wstępne wyniki badań dotyczących liczebności sandacza, Sander lucioperca (L.) w pierwszym roku po biomanipulacji w płytkim eutroficznym jeziorze. Komunikaty Rybackie, 1 (132):1-5.


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych