Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2012

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Adamczuk M. 2012. The development and reproductive output of three species of Cladocera (Crustacea, Branchiopoda) with different size spectra as the result of vertebrate and invertebrate predation impact. Invertebrate Reproduction & Development. 56/4: 293-298.

 2. Adamczuk M. 2012. Spatial distribution of juvenile and adult stages of limnetic Cladocera in relation to selected environmental factors. J. Limnol. 71:112-118.

 3. Kaczorowska A., Kornijów R. 2012. Palaeoecological evidence for changes over the past 200 years in chironomid communities of a shallow lake exposed to cyanobacterial toxins. Aquat. Ecol. 46/4:465-473.

 4. Kulesza P., Suchora M., Pidek I.A., Dobrowolski R., Alexandrowicz W.P. 2012. The Holocene palaeoenvironmental changes reflected in the multi-proxy studies of Lake Słone sediments (SE Poland). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 363-364:79-98.

 5. Mieczan T. 2012. Distributions of testate amoebae and ciliates in different types of peatlands and their contributions to the nutrient supply. Zoological Studies 51: 18-26.

 6. Mieczan T., Górniak D., Świątecki A., Zdanowski M., Tarkowska-Kukuryk M. 2012. The distribution of ciliates on Ecology Glacier (King George Island, Antarctica): relationships between species assemblages and environmental parameters. Polar Biology DOI: 10.1007/s00300-012-1256-6

 7. Mieczan T., Nawrot D. 2012. Horizontal distribution of psammonic ciliates in two lakes of different trophic status: relationship to physical and chemical parameters. Archives of Environmental Protection 38: 55-70.

 8. Mieczan T., Nawrot D. 2012. Vertical micro-distribution of psammonic ciliates and their relationship to physical and chemical parameters in two lakes of different trophic status. Oceanological and Hydrobiological Studies 2: 48-56.

 9. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M., Bielańska-Grajner I. 2012. Hydrochemical and microbiological distinction and function of ombrotrophic peatland lagg as ecotone between Sphagnum peatland and forest catchmetn (Poleski National Park, eastern Poland). Ann. Limnol.-Int. J. Limnol. 48: 323-336.

 10. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M., Rechulicz J. 2012. Simultaneous accumulation of anatoxin-a and microcystins in three fish species indigenous to lakes affected by cyanobacterial blooms. Oceanological and Hydrobiological Studies 41/4: 53-65.

 11. Pęczuła W. 2012. Influence of barley straw (Hordeum vulgare L.) extract on phytoplankton dominated by Scendesmus species in laboratory conditions: importance of the extraction duration. Journal of Applied Phycology DOI: 10.1007/s10811-012-9900-7

 12. Tarkowska-Kukuryk M. 2012. Periphytic algae as food source for grazing chironomids in a shallow phytoplankton-dominated lake. Limnologica DOI: 10.1016/j.limno.2012.11.004

 13. Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T. 2012. Effect of substrate on periphyton communities and their relationships among food web components in shallow hypertrophic lake. J. Limnol. 71: 53-64.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim

 1. Demetraki-Paleolog A. 2012. Long term changes of planktonic Rotifers of different trophic status. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 9: 44-57.

 2. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M., Pęczuła W., Rechulicz J. 2012. Changes in periphytic ciliate densities with trophic status in two shallow lakes. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 9: 116-124.

 3. Nawrot D., Mieczan T. 2012. Co-occurrence of psammonic ciliates and rotifers in poor eutrophic lake (Łęczna-Włodawa Lakeland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 9: 125-133.

 4. Pęczuła W. 2012. Methods apllied in cyanobacterial bloom control in shallow lakes and reservoirs. Ecological Chemistry and Engineering A 19: 795-806 (DOI: 10.2428/ecea.2012.19(07)079)

 5. Pęczuła W., Rechulicz J., Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T. 2012. The impact of hornwort (Ceratophyllum demersum L.) on cyanobacterial phytoplankton in hypetrophic conditions. Results from a laboratory experiment. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 9: 164-172.

 6. Płaska W. 2012. Zonality in occurring of zoopleuston in two eutrophic lakes on Łęczna-Włodawa Lakeland.TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 9: 173-180.

 7. Płaska W., Rechulicz J. 2012. Preliminary study of ichthyofauna in extensively exploited Głębokie Uścimowskie Lake with abnormal fish structure. Annales UMCS, Sectio EE Vol.30(3): 66–77.

 8. Rechulicz J., Lechowski J. 2012. Effect of water temperature and time since of administration of ascorbic acid (AA) of its contents in selected tissues of the common carp (Cyprinus carpio (L.)). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica. 30(2): 53-62.

 9. Rechulicz J., Kolejko M. 2012. Morphological differences between lake and river populations of roach Rutilus rutilus (L.). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica. 30(1): 46-59.

 10. Rechulicz J., Tarkowska – Kukuryk M., Pęczuła W., Mieczan T. 2012. Fish community and productivity as an index of trophic state diversity in two shallow lakes. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 9, 181-191.

 11. Suchora M. 2012. Late-Glacial cladoceran succession in three lakes of the Chełm Hills Region (Łęczna-Włodawa Lake Group, SE Poland). Studia Quaternaria. 29: 9–21.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)

 1. Rechulicz J. 2012. Jeziorowe łowisko specjalne, jako forma zagospodarowania wód stojących na przykładzie jeziora Skomielno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Komunikaty Rybackie. 129: 1-7.


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Adamczuk M., Mieczan T. 2012. Planktonic crustaceans in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 151-158.

 2. Cieśla M., Gozdowski D., Śliwiński J., Jończyk R., Rechulicz J., Andrzejewski W., 2012. Change in ide Leuciscus idus (L.) females response to simulation with carp pituitary (CPH) and ovopel - the effect of domestication? Domestication in finfish aquaculture. 17-21.

 3. Demetraki-Paleolog A. 2012. Rotifers (Rotatoria) in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography.

 4. Kolejko M., Rechulicz J. 2012. Species diversity of ichthyofauna of water ecosytems of Polesie Lubelskie with specific regards to protected species. Biodiversity and regional development. 237-244.

 5. Mieczan T. 2012. Bacterioplankton in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 119-126.

 6. Mieczan T., Adamczuk M. 2012. Planktonic ciliates (Ciliata) in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 127-138.

 7. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M. 2012. Phytoperiphyton inhabiting seubmerged macrophytes in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 93-107.

 8. Pęczuła W. 2012. Phytoplankton in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 108-118.

 9. Płaska W. 2012. Structure of zoopleuston in the shallow littoral in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 187-197.

 10. Rechulicz J. 2012. Qualitative and quantitative structure of ichthyofauna and its distribution in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 202-219.

 11. Stępień B. 2012. Physico-chemical properties of waters and bottom sediments in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 61-77.

 12. Suchora M. 2012. Physiogeographical description of the lake and its vicinity. Location, geology, geomorphology, and climate in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 10-20.

 13. Suchora M. 2012. Physiogeographical description of the lake and its vicinity. Hydrological conditions in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography. 21-30.

 14. Tarkowska-Kukuryk M. 2012. Epiphytic fauna inhabiting elodeis in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography.

 15. Tarkowska-Kukuryk M. 2012. Zoobenthos in: Lake Skomielno (Łęczna-Włodawa Lakeland, Eastern Poland), eds. Kornijów R., Buczyński P. Environment monography.

 16. Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Dunalska J., Pęczuła W., Grabowska M.,Karpowicz M.,Owsianny P., Ozimek T., Piotrowicz R., Paczuska B., Walusiak E., Joniak T. 2012. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Częśc II. 150-169.

 17. Wilk-Woźniak E., Gąbka M., Pęczuła W., Burchardt L., Cerbin S., Glińska-Lewczuk K., Gołdyn R., Grabowska M., Karpowicz M., Klimaszyk P., Kołodziejczyk A., Kokociński M., Kraska M., Kuczyńska –Kippen N., Ligęza S., Messyasz B., Nagengast B., Ozimek T., Paczuska B., Pełechaty M., Pietryka M., Piotrowicz R., Pociecha A., Pukacz A., Richter D., Walusiak E., Żbikowski J. 2012. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Częśc II. 130-149.