Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2011

Publikacje w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Report (lista filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej)

 1. Adamczuk M., Kornijów R. 2011. Crustacean communities as food resources for fish in shallow Polesie Lakes with contrasting development of submerged macrophytes. Oceanological and Hydrobiological Studies 40/1: 11-18.

 2. Bielańska-Grajner I., Cudak A., Mieczan T. 2011. Epiphytic Rotifer abundance and diversity in moss patches in bogs and fens in the Polesie National Park (Eastern Poland). International Review of Hydrobiology 96/1: 29-38.

 3. Bielańska-Grajner I., Mieczan T., Cudak A. 2011. Co-occurrence of ciliates and rotifers in peat mosses in the Polesie National Park (SE Poland). Polish Journal of Environmental Studies 20/3: 533-540.

 4. Kulesza P., Suchora M., Pidek I.A., Alexandrowicz W. P. 2011. Chronology and directions of Late Glacial palaeoenvironmental changes: a multi-proxy study on sediments of Lake Słone (SE Poland). Quaternary International 12: 80-106.

 5. Pawlik-Skowrońska B., Toporowska M. 2011. Blooms of toxin-producing Cyanobacteria – a real threat in small dam reservoirs at the beginning of their operation. Ocenological and Hydrobiological Studies 40/4: 30-37.

 6. Rechulicz J. 2011. The monitoring of invasive fish species topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Temminck and Schlegel, 1846) in Ciemięga River, Poland. Acta Ichthyologica et Piscatoria 41/3: 193-199.

 7. Tarkowska-Kukuryk M. 2011. Distribution and composition of epiphytic midges (Diptera: Chironomidae) in relation to emergent macrophytes cover in shallow lakes. Polish Journal of Ecology 59/1: 141-151.


Publikacje w innych czasopismach recenzowanych (zagranicznych lub krajowych) publikujących w języku angielskim

 1. Demetraki-Paleolog A., Kolejko M. 2011. Qualitative and quantitative strucure of Rotiferes in selected post-peat water bodies of Poleski National Park. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 8: 30-37.

 2. Rechulicz J. 2011. The diversity of ichthyofauna of selected lakes in the Łęczyńsko – Włodawskie Lakeland. [w:] Water biodiversity assessment and protection. Agencja wydawnicza “Argi” SC, Olsztyn: 165-177.

 3. Rechulicz J., Płaska W. 2011. Changes in the ichthyofauna of Krasnik reservoir in the first years of its functioning under conditions of angling fishing. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 8: 119-130.


Publikacje w innych czasopismach publikujących w języku polskim oraz innych językach (poza angielskim)

 1. Pęczuła W., Suchora M. 2011. Analiza przyczyn występowania złej jakości wody w zbiorniku retencyjnym w Kraśniku w pierwszych latach jego funkcjonowania. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 54: 321–332.

 2. Toporowska M., Pawlik-Skowrońska B. 2011. Struktura fitoplanktonu hipertroficznego Jeziora Syczyńskiego obciążonego zakwitami sinic (wschodnia Polska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18/2: 409-426.