Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2009

 1. Adamczuk M. 2009. Absence of typical life-history trade-offs in the cladoceran, Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848) – the role of fish predation in a temperate lake (eastern Poland). Crustaceana 82: 643-652.

 2. Adamczuk M. 2009. Predation follows competition in depth selection behaviour of Cladocera in a deep lake ( E Poland). Biological lett. 46: 31 – 38.

 3. Bjerring R., Benares E., Declerck S., Gross E., Jansson L-A., Halkiewicz A., Kairesalo T., Kornijów R., Conde-Porcuna J. M., Seferlis M., Noges T., Moss B., Amsinck S.L., Vad Odgaard B., Jeppesen E. 2009. Subfossil Cladocera in relation to contemporary environmental variables in 54 Pan-European lakes. Freshwater Biology 54: 2401-2417.

 4. Dawidek J., Pęczuła W., Ferencz B. 2009. The role of catchment and in-lake processes in shaping trophic conditions of the shallow lake Syczyńskie (Eastern Poland). Ecohydrology and Hydrobiology 9: 193-200

 5. Demetraki-Paleolog A. 2009. Analiza biocenoz wrotków planktonowych, na tle zmian zachodzących w ekosystemach jeziornych, [w:] T. Chmielewski i in. (red.) Ekologia krajobrazów hydrogenicznych Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Wyd. PZN Sp. z o.o. w Warszawie: 207–218.

 6. Demetraki-Paleolog A. 2009. Planktonic Rotifers of four dimictic lakes of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland (Eastern Poland). Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 5: 58–66.

 7. Demetraki-Paleolog A. 2009. Planktonic Rotifers of four polimictic lakes of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland (Eastern Poland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 6: 35-43.

 8. Demetraki-Paleolog A. 2009. Preliminary studies on planktonic Rotiferes of hypertrophic lake Miejskie. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 6: 44-50.

 9. Gorzel M., Maj A., Nadolna A., Suchora M. 2009. Warsztaty limnologiczne w Borach Tucholskich (Jarcewo 2009). [w:] Machowski R., Rzętała M. (red.) Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 10, Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 143-153.

 10. Halkiewicz A. 2009. Subfossil chironomids along nutrients gradient in five shallow lakes (Polesie, E Poland). TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 6: 93-98

 11. Kornijów R. 2009. Research on hydrogenic ecosystems conducted in the research centre of Lublin. History and current status, [w:] Chmielewski T. Sławiński C. (red.) Nature Netscape Monitoring Systems in the West Polesie Region. Wyd. UP w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN.

 12. Kornijów R. 2009. Controversies around dam reservoirs: benefits, costs and future. Ecohydrology and Hydrobiology 9: 141-148

 13. Mieczan T. 2009. Ciliates in Sphagnum peatlands: vertical micro-distribution, and relationships of species assemblages with environmental parameters. Zoological Studies 48: 33-48

 14. Mieczan T. 2009. Ecology of testate amoebae (Protists) in Sphagnum peatlands of eastern Poland: vertical micro-distribution and species assemblages in relation to environmental parameters. Annales de Limnologie-International Journal of Limnology 45: 41-49

 15. Peters E.T.H.M., Franken R.J.M., Jeppesen E., Moss B., Benares E., Jansson L-A., Romo S., Kairesalo T., Gross E.M., van Donk E., Notes T., Irvine K., Kornijów R., Scheffer M. 2009. Asessing ecological quality of shallow lakes. Does knowledge of transparency suffice? Basic and Applied Ecology 10: 89-96.

 16. Pęczuła W. 2009. Ekspozycja słomy jęczmiennej jako technika ograniczania zakwitów glonów w zbiornikach wodnych - mit czy skuteczne narzędzie? Gospodarka Wodna 10: 302-310.

 17. Płaska W. 2009. The qualitative and quantitative structure of Heteroptera aquatica in the shallow littoral of selected water bodies in Łęczna-Włodawa Lake District. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 6: 228-234.

 18. Rechulicz J. 2009. Ichthyofauna of small rivers of Lublin city. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 6: 252-260.

 19. Rechulicz J., Girsztowtt Z., Przybylski M. 2009. Ichtiofauna rzeki Tanew i jej dopływów. Roczniki Naukowe PZW 22: 119-139.