Publikacje według roczników


2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 >2006


2008

 1. Demetraki-Paleolog A. 2008. Distribution of planktonie rotifers communities in special angling site – lake Skomielno. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 5: 50-57

 2. Grabowska M., Pawlik-Skowrońska B. 2008. Replacement of chroococcales and nostocales by oscillatories caused a significant increase in microcystin concentration in a dam reservoir. Oceanological and Hydrobiological Studies 37: 23 – 33.

 3. Halkiewicz A. 2008. New and rare Subfossil records of Chironomidae (Diptera ) in Poland. Annales UMCS sec. C 63: 37-64

 4. Halkiewicz A. 2008. Corynocera ambigua (Insecta, Diptera) subfossil occurrence in recent sediments of four shallow Polesie lakes. Annales UMCS sec. C 63: 31 - 36

 5. Kornijów R. 2008. Tematyka badań prowadzonych w Katedrze Hydrobiologii. Przegląd Hodowlany 5: 39-40.

 6. Kulesza P., Pidek I.A., Dobrowolski R., Suchora M. 2008. Późnoglacjalna i holoceńska ewolucja geosystemu jeziora Słonego (Pagóry Chełmskie). Annales UMCS sec. B 63: 145-165.

 7. Mieczan T. 2008. Chara and Ceratophyllum as a substrate for ciliates in two shallow lakes (Łęczna-Włodawa Lakeland, eastern Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 37: 51-61.

 8. Mieczan T. 2008. Diversity and vertical distribution of planktonic ciliates in a stratified mesotrophic lake: relationship to environmental conditions. Oceanological and Hydrobiological Studies 37: 83-95.

 9. Mieczan T. 2008. Influence of emergent and submerged macrophytes on the structure of planktonic ciliate communities in shallow freshwater lakes (Eastern Poland). International Review of Hydrobiology 93: 269-283.

 10. Mieczan T., Tarkowska-Kukuryk M. 2008. Influence of water chemistry on the structure of planktonic ciliate communities across a freshwater ecotone in the eutrophic dam reservoir (E Poland). Archives of Environmental Protection 34: 63-70.

 11. Pawlik-Skowrońska B., Pirszel J., Kornijów R. 2008. Spatial and temporal variation in microcystin concentrations during perennial bloom of Planktothrix agardhii in a hypertrophic lake. Annales de Limnologie – International Journal of Limnology 44: 63-68.

 12. Płaska W., Rechulicz J. 2008. Occurrence of fish in shallow littoral and open water zone of Lake Skomielno. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 5: 99-105.

 13. Rechulicz J. 2008. Ichthyofauna of shallow Miejskie Lake one year after biomanipulation. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 5: 117-125.

 14. Rechulicz J. 2008. Wpływ regulacji koryta rzeki miejskiej na skład gatunkowy ryb na przykładzie wybranego fragmentu rzeki Czerniejówki. [w:] M. Mokwa, W. Wiśniewolski (red.) Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław: 74-80.

 15. Rechulicz J., Stec M. 2008. Wpływ dodatku koncentratu białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny na wzrost karpi (Cyprinus carpio). [w:] E. Grela (red.) Lucerna w żywieniu zwierząt i ludzi. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS”, Dzierdziówka – Lublin: 129-137.

 16. Rechulicz J. 2008. Age and growth rate of perch (Perca fluviatilis L.) from a special angling lake Skomielno. Annales UMCS Zootechnika 26: 8-19.

 17. Sahuquillo M., Mirakle M.R., Rieradevall M., Kornijów R. 2008. Macroinvertebrates assemblages on reed beds, with special attention to Chironomidae (Diptera), in Mediterranean shallow lakes. Limnetica 27: 239-250.

 18. Tarkowska-Kukuryk M. 2008. Influence of submerged vegetation on the diet of roach (Rutilus rutilus L.) in shallow Polesie lakes. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 5A: 145-152.

 19. Tarkowska-Kukuryk M. 2008. Preliminary studies on zoobenthos communities of streams of south-west Roztocze (E Poland). Annales UMCS sec. C 63: 113-118

 20. Tarkowska-Kukuryk M., Kornijów R. 2008. Influence of spatial distribution of submerged macrophytes on chironomids assemblages in shallow lakes. Polish Journal of Ecology 56: 569-579.

 21. Tarkowska-Kukuryk M., Mieczan T. 2008. Food preferences of epiphytic Chironomidae in a shallow hypertrophic lake. Aquatic Insects 4: 285-294.

 22. Toporowska M., Pawlik-Skowrońska B., Wojtal A.Z. 2008. Epiphytic algae on Stratiotes aloides L., Potemogeton lucens L. Ceratophyllum demersum L. and Chara spp. in macrophyte dominated lake (Eastern Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies 37: 51-63.