Publikacje według roczników


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 >2004


2005

 1. Chmielewski T. J., Lorens B., Radwan S. 2005. Effects of wetland restoration in various ecological conditions and with a different scale of anthropogenic degradation: the case of CE Poland. TEKA Commission of Protection and Formation of Natural Environment, 2: 5-21.

 2. Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu. Poleski Park Narodowy,. Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 1-206.

 3. Chmielewski T. J. 2005. Zadania światowej sieci rezerwatów biosfery (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 5-7.

 4. Chmielewski T. J. 2005. Zarys struktury ekologicznej zachodniej części Polesia (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 8-11.

 5. Chmielewski T. J., Holuk J., Sielewicz B. 2005. Historia starań o utworzenie rezerwatu biosfery na pograniczu Polski, Ukrainy i Białorusi (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 12-19

 6. Chmielewski T. J. 2005. Ogólna charakterystyka Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 20-28.

 7. Chmielewski T. J. 2005. Zagospodarowanie przestrzenne Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" i jego otoczenia (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 105-109.

 8. Chmielewski T. J., Sielewicz B. 2005. Ochrona przyrody w polskiej części Polesia Zachodniego (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 110-113.

 9. Chmielewski T. J. 2005. Realizacja zadań Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" w latach 2002-2005 (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 114-117.

 10. Chmielewski T. J. 2005. Perspektywy odnawiania zasobów przyrody i zrównoważonego rozwoju regionu (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 118-120.

 11. Demetraki-Paleolog A. 2005. Qualitative and quantitative composition of planktonic Rotifers in Zemborzyckie Reservoir. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 2: 115-121.

 12. Dziedzic R., Kowalik W., Mieczan T. 2005. Fauna Rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie" (w: Chmielewski T. J. red. 2005. Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie": walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Monografia regionu). Poleski Park Narodowy, Wojewoda Lubelski. Lublin-Urszulin: 81-93.

 13. Halkiewicz A. 2005. Subfossil remains of Chironomidae from two shallow lakes representing extreme alternative states. Studia Quaternaria, 22: 45-49.

 14. Kornijów R., Vakkilainen K., Horppila J., Luokkanejn E., Kairesalo T. 2005. Impacts of a submerged plant (Elodea canadensis) on interactions between roach (Rutilus rutilus) and its invertebrate communities in a lake littoral zone. Freshwater Biology, 50: 262-276.

 15. Smal H., Kornijów R., Ligęza S. 2005. The effect of catchment on water quality and eutrophication risk of five shallow lakes (Polesie region, Eastern Poland). Pol. J. Ecol., 53: 313-327.

 16. Gyllstrom M., Hansson L.-A., Jeppesen E., Garcia-Criado F., Gross E., Irvine K., Kairesalo T., Kornijów R., Miracle M.R., Nykanen M., Noges T., Romo S., Stephen D., Van Donk E., Moss B. 2005. The role of climate in shaping zooplankton communities of shallow lakes. Limnology and Oceanography, 50: 2008-2011.

 17. Kornijów R., Pęczuła W. 2005. Ecosystem of a small and shallow lake suffering from cyanobacterial blooms - hypertrophic, phytoplankton dominated or both? Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 1015-1019.

 18. Kowalska G. 2005. The effect of seedling production method on plant characteristics, yield and quality of fruits of three cultivars of eggplant grown in plastic tunnel. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Horticulture, 8: http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art-36.html.

 19. Kowalski R., Kowalska G. 2005. Phenolic acid contents in fruits of aubergine (Solanum melongena L.). Pol. J. Food Sci. Nutr., 14/55, no 1: 37-42.

 20. Mieczan T. 2005. Periphytic ciliates in littoral zone of three lakes of different trophic status. Pol. J. Ecol., 53: 105-111.

 21. Mieczan T., Radwan S. 2005. Horizontal distribution of periphytic ciliates in littoral zone of trophically different lakes. Verh. Internat. Verein. Limnol., 29: 627-630.

 22. Mieczan T. 2005. Planktonic ciliates in depression reservoirs created as a result of the ground subsidence (Polesie Lubelskie, eastern Poland). Electronic Journal of Agricultural Universities. Biology, 8: http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art- 27.html.

 23. Mieczan T. 2005. Planktonic ciliates communities in land-water ecotones in two eutrophic lakes. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 2: 102-107.

 24. Radwan S., Gliński J., Płaska W. 2005. Some forms of enrichment and preservation of wetlands biodiversity. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, 2: 37-42.

 25. Radwan S., Płaska W. 2005. Zasady ochrony ekosystemów wodno-torfowiskowych w świetle Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej. [W:] Chmielewski T. J. red. 2005 - 15 lat Poleskiego Parku Narodowego. Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW Warszawa, Poleski Park Narodowy. Warszawa-LublinUrszulin: 135-140.